HelsaMi og Helsenorge

Sammen gir HelsaMi og Helsenorge innbyggerne et bedre digitalt tjenestetilbud innen helse- og omsorg enn før. 

En kvinne som ser på telefonen sin

​Dette er Helsenorge:

Helsenorge er det offentlige nettstedet for kvalitetssikret innhold om helse, sykdom, behandlingsmuligheter og rettigheter. I tillegg tilbyr Helsenorge flere selvbetjeningsløsninger, som for eksempel skifte av fastlege og stønad til pasientreiser.

Du kan også se utvalgt innhold fra pasientjournalen din i Helsenorge, men bare fra sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Den samme muligheten finnes ikke i dag for Helse Midt-Norge.

Dette er HelsaMi:


I HelsaMi er informasjonen du får tilgang til hentet fra din journal og dine kontakt med helsepersonell som bruker HelsaMi. Det betyr blant annet at du kan se skriftlige sammendrag etter konsultasjoner og behandlinger fra sykehus, kommune og fastleger. I starten gjelder det for T​rondheim kommune og Øya legesenter før sykehus og flere kommuner og leger kommer med.

Du kan også ha dialog med helsepersonell gjennom meldinger. HelsaMi kommer også med en ny løsning for videokonsultasjon der det kan være et alternativ​. 

Du logger inn i HelsaMi øverst på siden.
Sist oppdatert 30.05.2022