Henvisninger i HelsaMi

I HelsaMi kan du se en oversikt over henvisninger de som bruker Helseplattformen har mottatt for deg.

I HelsaMi kan du se hvem som har mottatt henvisningen og hvem den er sendt fra. 

Du kan også se hvilken dato den er mottatt og hvilken status henvisningen har. 


Dette betyr de ulike statusene: 

  • Ny forespørsel = henvisningen er ikke vurdert enda
  • Autorisert = henvisningen er ferdig behandlet og godtatt
  • Avvist = henvisningen er avvist
  • Lukket = eventuell behandling beskrevet i henvisningen er avsluttet


Har du spørsmål? 

Ta kontakt med avdelingen du er henvist til. Når du tar kontakt bør du oppgi henvisningsnummeret. 

Du kan også ta kontakt med Brukerstøtte HelsaMi på telefon, ring oss på 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 - 15.00.

Sist oppdatert 15.06.2022