Hva er HelsaMi?

HelsaMi er innbyggernes digitale inngang til helse- og omsorgstjenester, tilgjengelig via app eller nettleser. Den nye innbyggerportalen åpner opp en rekke nye muligheter for befolkningen i Midt-Norge. 

En baby med en hvit kaninhatt

Gjennom HelsaMi kan du blant annet: 

  • Få oversikt over dine personlige helseopplysninger
  • Ha direkte dialog med helsepersonell
  • Benytte deg av ulike digitale verktøy som spørreskjemaer og konsultasjonstjenester

Trondheim kommune og Øya legesenter var de første som tok i bruk HelsaMi i mai 2022, etterfulgt av St. Olavs hospital og seks andre kommuner i november samme år. I 2023 har også Ålesund, Verdal og Levanger kommet med, og i november tar ni nye kommuner i Møre og Romsdal den nye pasientportalen i bruk.

Hele innføringsplanen kan du se her. 

HelsaMi tilbys som en egen mobilapp for både telefoner og nettbrett, men du kan også enkelt logge inn via nettleseren på www.helsami.no.

Alle som trenger det, kan få tilgang til HelsaMi. Innloggingen er sikret ved bruk av ID-porten, som inkluderer BankID og andre trygge autentiseringsmetoder. De fleste innbyggerne har allerede en brukerkonto på grunn av tidligere kontakt med helse- og omsorgstjenester. 

Du kan også få tilgang for andre, for eksempel barn eller andre voksne som har deg som pårørende. Voksne må gi deg tilgang. Du ser ingenting uten at den voksne pasienten ønsker det selv.

Det er viktig å merke seg at ingen blir pålagt å bruke HelsaMi, men uansett har alle rett til god helsehjelp fra det offentlige.

Før du logger inn første gang, er du registrert som en inaktiv bruker og mottar tjenester på samme måte som tidligere.

For de som ønsker det, kan HelsaMi bidra til å spare tid og gi deg som innbygger god, digital oversikt.

Ansatte i helseinstitusjoner som sykehus, kommuner og legekontorer kan også spare tid når innbyggerne bruker HelsaMi.

HelsaMi er innbyggernes vei inn til det felles journalsystemet Helseplattformen.

Hvis du ønsker mer informasjon om Helseplattformen, kan du besøke www.helseplattformen.no. Her finner du også en oversikt over hvilke helseforetak og kommuner som har tatt i bruk systemet, samt når de gjorde det. 

Sist oppdatert 12.12.2022