Gjennom HelsaMi kan du komme i kontakt med skolehelsetjenesten

I HelsaMi kan du som forelder be om tilgang til barnet ditt sin HelsaMi-konto frem til barnet fyller 16 år. Når du har fått tilgang, kan du blant annet få oversikt over barnet sine timeavtaler, eventuelle blodprøvesvar, legemidler og andre helseopplysninger. Du kan også ta kontakt med skolehelsetjenesten hvis kommunen du bor i bruker Helseplattformen.

Publisert 21.11.2023

Heldigvis er de fleste barn stort sett friske og derfor er det ofte lite informasjon i HelsaMi om barn. Likevel er det slik at skolehelsetjeneste er en lovpålagt helsetjeneste som kommunen skal tilby sine innbyggere i skolepliktig alder. 

Barnet ditt har rett til helsekontroller i skolehelsetjenesten, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. 

Et par jenter smiler
Illustrasjonsfoto fra Colourbox

I tillegg til vaksinering, vekstmålinger og helseopplysning, har skolehelsetjenesten tilbud om samtaler etter ønske fra foresatte eller barnet selv. Aktuelle tema som dukker opp hos skolehelsesykepleier er gjerne søvn, stress, familierelasjoner, pubertet, identitet, prevensjon, psykisk helse, fysisk helse og ernæring.  

Barns helsekontakt i skolehelsetjenesten  

I barnet ditt sin HelsaMi – konto finner du helsekontakt i skolehelsetjenesten.

Gå i menyen og velg «Vis mine helsekontakter».

Hvis du som forelder ønsker å komme i kontakt med helsesykepleier kan du sende melding. Velg Meldinger og “Send melding”.  

Se for øvrig mer informasjon her eller Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, § 3-1 og 3-2, første ledd.