HelsaMi - min nye syvende sans

Tor Stendahl Rembraut fra Ørland har vært i et alvorlig kreftforløp ved St. Olavs hospital siden oktober 2022 da han fikk diagnosen tykktarmskreft. I flere måneder har Tor fått tett oppfølging av helsepersonell på St.Olavs hospital, og har erfaring som pasient både før og etter at Helseplattformen og HelsaMi ble tatt i bruk ved sykehuset.

Publisert 30.06.2023
En mann og kvinne som poserer for et bilde

Nyttig erfaring i Røde Kors   

Både Tor og hans kone Randi har mange års erfaring som frivillige i Røde Kors, og har vært aktive både ute i felt og som foredragsholdere. De vet begge hvor viktig det er å få helsehjelp i tide, og at det kan være avgjørende i en akuttsituasjon. Da Tor ble kreftsyk, fikk de etter hvert erfare hvor viktig det er å få tilgang til riktig informasjon, og at de begge kunne følge sykdomsforløpet som pasient og pårørende. Den nye innbyggerportalen og appen HelsaMi skulle vise seg å bli avgjørende for dem begge.  

Nysgjerrig på ny teknologi    

Tor er interesser i ny teknologi og løsninger som bidrar til forenklinger. Det var venner som gjorde han oppmerksom på HelsaMi. Han ble nysgjerrige på hvordan den nye innbyggerportalen fungerte, lastet ned appen på mobiltelefonen sin, og begynte å følge med på oppdateringer som kom.    

En mann og kvinne som poserer for et bilde
Tor Stendahl Rambraut og kona Randi har gode erfaringer med å bruke HelsaMi da Tor var kreftsyk.

Da han fikk konstatert tykktarmskreft i slutten av oktober, ble det etter hvert mye informasjon fra sykehuset å holde seg oppdatert på. Her fikk HelsaMi stor betydning for Tor som pasient, blant annet fordi han opplevde å få tilgang til alt på ett sted.   
 
 - Hele historien min ligger jo der, timeavtaler og prøvesvar og oppsummering av konsultasjoner. Jeg kunne også endre tidspunkt for timene jeg fikk, og jeg kunne sjekk inn før timen begynte. Dessuten var det en trygghet for oss begge at vi kunne gi tilgang til hverandres helseopplysninger i HelsaMi, forteller Tor.      

- Det er ikke bare en som får kreft, det angår begge to like mye, og det er en stor påkjenning, forteller Randi.

Trygghet og eierskap  

 - Gjensidig felles kommunikasjon er jo det viktig stikkordet her, og det var helt avgjørende at jeg kunne holde oversikt over sykdomsforløpet på ett sted, forteller Tor.   
 
Gjennom appen HelsaMi kunne han følge med på timeavtaler og skaffe seg oversikt over sin egen behandling på en helt ny måte. Særlig var det tilgang på prøvesvar i appen som gav Tor den tryggheten han trengte.   
 
- Det å kunne følge med på resultat av blodprøver, om de var innenfor normalen eller ikke, i tillegg til å se på hvordan verdiene endret seg etter hver cellegift kur, det var nyttig for meg. Jeg fikk oversikt over kommende timer og kunne se tilbake på historikk over timeavtaler gjennom besøkssammendragene som lå i appen. Alt dette gav meg et mye større eierskap til behandlingen, og gjorde at både jeg og Randi følte oss godt ivaretatt, forteller Tor.    

- HelsaMi har fått meg til å ta mer ansvar i egen helseoppfølging.

  - Det blir jo et slags superoffice-verktøy når du har besøkssammendrag,  da får du virkelig oversikt over hva som faktisk har skjedd, og det er lettere å få eierskap til sin egen prosess.    

 Rollen som pårørende    

For Randi ble pårørenderollen til tider ekstra krevende. Hun er glad for at hun hadde tilgang til all nødvendig informasjon da Tor delte sine helseopplysninger med henne i appen. I praksis kunne derfor Randi se den samme informasjonen som Tor, via sin egen app, noe som gjorde det enklere for dem å takle sykdomsforløpet i en travel hverdag.  

 - Det er ikke bare en som får kreft, det angår begge to like mye, og det er en stor påkjenning, forteller Randi åpenhjertig.   
 
Våren 2023 var de mye på sykehuset og det ble mange reiser fra Ørland til Trondheim. Hun syntes det var fint å kunne følge med på timene til Tor i appen, og fikk varslene til Tor, for eksempel når de skulle møte opp på sykehuset.    

Er det noe i HelsaMi som dere savner?   
 
- Jeg må jo være ærlig å si at påloggingen er litt for tungvint, så jeg håper det blir ansiktsgjenkjenning i HelsaMi etter hvert, sier Tor med et smil. Og så kunne jeg tenke meg å ha betalingsmulighet i HelsaMi, da hadde det jo vært en mer komplett løsning, så det håper jeg det kommer en videreutvikling på, oppfordrer han.

Etter mange runder med stråling, operasjon og flere cellegiftkurer fikk Tor den gledelige nyheten om at kroppen var kreftfri i starten av juni.