Innbyggere i Trondheim kan nå bestille koronavaksine via HelsaMi

9. oktober åpner Vaksinasjon- og smittevernkontoret i Trondheim kommune opp for timebestilling til koronavaksine. Tilbudet gjelder for personer som er folkeregistrert eller bosatt i kommunen.

Publisert 09.10.2023
En kvinne som snakker med en gruppe kvinner
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Du bestiller time via nettsidene til Trondheim kommune. 

Bestilling skjer i innbyggerportalen HelsaMi der du må besvare noen spørsmål før du kan velge dato og tid som passer deg. 


Målgruppen for oppfriskningsdosen er:  

  1. Personer 65 år og eldre
  2. Personer 18 - 64 år som tilhører en risikogruppe
  3. Barn og ungdom 5 -17 år med alvorlig grunnsykdom
  4. Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko 

Se mer informasjon fra Trondheim kommune her 

Brukertesting  

Den nye timebestillingen til koronavaksine i HelsaMi er brukertestet.

Flere fra Regionalt brukerutvalg Helse Midt- Norge RHF har vært med og testet og gitt innspill til den nye timebestillingen i HelsaMi før den ble ferdig. De var opptatt av at det skulle være enkelt og lett forståelig å bestille vaksinetime. 

Det samme gjorde ansatte i Helseplattformens Brukerstøtte HelsaMi.  

Forbedringene som ble gjennomført etter brukertesten var spesielt knyttet til formuleringer, klarspråk og unødvendige valg.   
 
«For min del er det viktig å få et innblikk i logikken og funksjonaliteten som ligger i bunn. Dette for å få en bedre forståelse rundt oppbyggingen av modulen. Det gir meg bedre forutsetninger til å se løsninger, samt evnen til å kunne "pin -pointe" hva som kan være rotårsaken til eventuelle feil om det skulle oppstå», forteller Ronny Sneeggen:  
   
«Jeg synes dette var veldig greit å være med på. Jeg jobber på Support 24/7, og har mange års erfaring fra IT-support. Vi vil jo motta telefoner fra brukerne som skal benytte dette, og ser hvor det kan stoppe seg underveis i løsningen. Veldig nyttig!»  forteller Sissel Henriette Solbu.