En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Senioreksperter i HelsaMi – en viktig ressurs

HelsaMi samarbeider med organisasjonen Seniornett. Samarbeidet bidrar til økt trygghet og mestring i bruk av HelsaMi-appen.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Representanter fra organisasjonen Seniornett var på besøk hos HelsaMi og Helseplattformen AS

Senioreksperter i HelsaMi

HelsaMi og Helseplattformen AS fikk besøk av tjue medlemmer fra Seniornett Trondheim.

Målet for besøket var å bli bedre kjent med funksjonene i HelsaMi.

Erfaringene ble grunnlaget for en kursdag for medlemmer av Seniornett. På kursdagen deltok 54 engasjerte og interesserte seniorer. 

Hva gjør Seniornett?

Seniornett Trondheim er en medlemsorganisasjon som jobber for digital inkludering av seniorer. De brenner for økt digital kompetanse- og selvfølelse blant våre senior-innbyggere. Kurs og kunnskapsdeling er en del av deres arbeid.

For å styrke kunnskap om- og bruk av HelsaMi, arrangerte Seniornett en kursdag. Der fikk engasjerte og teknologisk interesserte seniorer dele av sin kunnskap.

Jenny Haukø og Kjersti Lunden Nilsen jobber med HelsaMi og deltok for å bistå med veiledning.

En person som snakker med en annen kvinne
Jenny Haukø og Kjersti Lunden Nilsen jobber med HelsaMi.

Kunnskap gir mestringfølelse

Deltakerne som var på opplæring og på kurset uttrykte både behov og ønske om å lære mer om HelsaMi. Opplæringen og kursdagen var en god arena for å lære. Det ga muligheter for gode diskusjoner og til å prøve seg frem med funksjonene i trygge omgivelser. 

Mer kunnskap om løsningen bidrar til mestringsfølelse og økt kunnskapsnivå. Det at seniorene kan overføre kunnskapen videre til sine venner, tidligere kolleger og på medlemsmøter øker også trygghet om bruk av teknologi og HelsaMi blant våre seniorer.

Trygghet er viktig!

Jenny og Kjersti fra HelsaMi var imponerte over engasjementet til deltakerne. 

De forteller at det er positivt at Seniornett bidrar til at deres medlemmer blir tryggere i bruk av HelsaMi.

Jenny Haukø, fagansvarlig HelsaMi forteller:

Vi er veldig glade for å ha etablert et samarbeid med seniorene i Trondheim i opplæring av HelsaMi. Det er viktig at seniorene føler seg trygge i bruken av HelsaMi slik at de får innsikt i egen helse. En av de beste opplevelsene var å hjelpe et ektepar med å få tilgang til hverandres HelsaMi. Pårørende kan være en viktig støtte om man trenger hjelp i hverdagen, til å følge med på timer eller kontakte helsetjenesten.

 

En person som holder en mikrofon
Jenny Haukø bistår med veiledning om funksjoner i HelsaMi.

Dialog og samarbeid som metode

HelsaMi er en digital tjeneste som gjør det mulig for innbyggere å ha god oversikt og kontroll over sin egen eller pårørendes helsesituasjon. Derfor er det viktig å ha god kompetanse i funksjonene.

I appen kan man blant annet se prøvesvar, se avtaler, utføre praktiske handlinger, og ha kontakt med behandlere. Fordi det er mange viktige funksjoner som kan være til god hjelp, er det også viktig at alle opplever det trygt å bruke appen.

Samarbeid er viktig

Jenny og Kjersti–  som jobber med HelsaMi, er opptatt av å ha en god dialog og videreutvikle samarbeidet med innbyggere og brukere. Kursdagen ga et trygt spillerom for å lytte og svare på spørsmål.

Vi gleder oss til videre dialog og samarbeid med alle som ønsker mer kompetanse om HelsaMi,  – Jenny Haukø og Kjersti Lunden Nilsen

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.07.2024