Tilgang for foreldre og pårørende

Du som er pårørende, eller som ønsker å dele dine helseopplysninger med pårørende, vil ha nytte av løsningene i HelsaMi.

Det er enkelt å gi pårørende tilgang til helseopplysninger og dialogmuligheter gjennom HelsaMi for den som ønsker det.

Du kan gi tilgang til hele eller deler av innholdet på HelsaMi.

De som har tilgang kan også få tilgang til å utføre tjenester på vegne av HelsaMi-brukeren, for eksempel å bestille time eller fornye resept.

Foreldre kan be om å få tilgang til egne barn gjennom å fylle inn et skjema på sin egen HelsaMi. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerte adresse som barnet vil få tilgang. 

Du mister tilgangen når barnet fyller 16 år.

Dette gjør du på følgende måte

1. Meny

2. Be om tilgang til barns helseopplysninger

3. Fyll inn skjema og send inn

Du som er over 16 år, som har samtykkekompetanse, kan gi tilgang til at andre voksne over 18 år kan se din HelsaMi-konto eller utføre handlinger på vegne av deg gjennom HelsaMi. I HelsaMi vil du også ha oversikt over hvem som har tilgang og hvem du har tilgang for.

Du kan enkelt gi og ta bort tilgang til pårørende. Når du er logget inn i HelsaMi kan du gi tilgang til pårørende. Du kan selv også ta bort tilgang du tidligere har gitt til andre/pårørende. Det gjør du under menypunktet «Del journalen min med andre».

Du kan også benytte deg av et papirskjema om den som søker ikke har HelsaMi eller BankID.

Skjema for pårørende (PDF).pdf

Du kan gi pårørende over 18 år tilgang til din HelsaMi. Du kan velge mellom ulike tilganger når du gir tilgang. Du kan når som helst trekke tilgangen tilbake.

 

Dette gjør du på følgende måte

1. Meny

2. Del journalen min med andre

3. Pårørende

4. Gi andre tilgang til HelsaMi-kontoen din

5. Inviter noen

6. Fyll inn skjema og send inn

7. Send invitasjon

8. Den du inviterer til din HelsaMi får en link om dette.

 

Full tilgang: Du gir personen tilgang til å se det samme som du selv ser og kommunisere med helsetjenesten på dine vegne. Personen vil også kunne svare på dine spørreskjemaer og se dine notater.

Lesetilgang: Du gir personen tilgang til å se dine helseopplysninger, men ikke kommunisere på dine vegne

Bare kommunisere: Du gir denne personen tilgang til å se og administrere timer og til å sende meldinger på dine vegne

Standardtilgang: Du gir denne personen tilgang til å se kommende timeavtaler og helseopplysninger samt sende meldinger og bestille timer. Personen kan ikke se dine personlige notater, historikk eller tidligere timeavtaler.

Fosterforeldre vil ikke få tilgang til fosterbarn.

Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerteadresse som barnet vil få tilgang. HelsaMi følger samme praksis som helsenorge.no

Barn kan kun representeres av foreldre med foreldreansvar. Personer over 16 år kan gi fullmakt til den de ønsker, for eksempel et søsken.

Du kan søke om å få tilgang til personer uten samtykkekompetanse gjennom HelsaMi. Du vil bare få tilgang hvis du kan legge fram dokumentasjon som beviser at du har rett til informasjonen og til å kommunisere på vegne av personen. Vår behandlingstid er ca. 30 dager.

Dette gjør du på følgende måte

1. Meny

2. Søk om tilgang til voksnes helseopplysninger

3. Fyll inn skjema og send inn

 

Du kan også benytte deg av papirskjema.

Skjema for manglende samtykkekompetanse (PDF).pdf

Du finner en oversikt over hvem du har tilgang på vegne av og hvem som har tilgang for deg på HelsaMi.

Under menypunktet «Tilgang» finner du oversikten.

Nærmeste pårørende skal kunne ta avgjørelser på dine vegne om du havner i en situasjon er du ikke kan ta avgjørelser selv. Det er viktig å bruke personer som tar avgjørelser som er til ditt beste.

Den du velger må kjenne til om du har religiøse restriksjoner eller livssyn som gjør at din behandling passer deg. Det er kun nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, klage på vedtak og lignende.

Pårørende er noen som står deg nær. Dette kan være et familiemedlem, samboer eventuelt en nær venn. Du kan ha så mange pårørende du vil, men kun én nærmeste pårørende.

 

 

 

Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi?

Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi, oppretter tilgang for deg selv og andre, finner journalinformasjon eller trenger du annen hjelp med portalen?

Ring oss på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00 - vi er klare til å hjelpe deg!

Kontakt og brukerstøtte
En person som sitter i en stol
Sist oppdatert 05.05.2023