Vekstkurver i HelsaMi

Helsepersonell bruker vekstkurver til å følge barns utvikling og se at de vokser. Visste du at du kan se barna dine sine vekstkurver i HelsaMi?

En mann og kvinne som leser en bok for en baby

​​I HelsaMi kan foreldre se vekstkurver til sitt barn fra Helseplattformen ble tatt i bruk mai 2022. Eksempler på vekstkurver som kan vises er: hodeomkrets, høyde, vekt, høyde mot vekt, høyde og symfyse fundusmål. 

 
Vekstkurver er en populær funksjon spesielt for småbarnsforeldre, og viser målinger som er gjort etter at Helseplattformen ble tatt i bruk. 

Vær oppmerksom på at målinger som er gjort av helsepersonell på helsestasjon for ungdom vises ikke. Det gjelder også enkelte timer i skolehelsetjenesten etter avtale mellom helsesøster og barnet.

Sist oppdatert 12.04.2023