Visste du at du kan endre foretrukket språk i HelsaMi?

Med Helseplattformen får innbyggere og pasienter nye muligheter i dialogen med helsepersonell. Tettere pasientoppfølging er ett av målene, men også det å bli forstått i kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell.

En kvinne som snakker med en gruppe kvinner
Foto: Colourbox

I HelsaMi legges det til rette for at du som pasient skal bli bedre forstått og ivaretatt i egen helseoppfølging. For eksempel er det mulig å legge inn hvilket språk du ønsker å kommunisere på i dialogen med helsepersonell.  

Under menypunktet “Personlige opplysninger” kan du gå inn og velge «Språk» fra en liste med ulike språkformer, for eksempel Farsi / Persisk eller samisk.

Når ønsket språk er valgt i HelsaMi vil informasjonen om dette samtidig være synlig og tilgjengelig for helsepersonell. Det betyr at helsepersonell nå har bedre forutsetninger til å forberede seg før en konsultasjon nettopp med tanke på hvilken kommunikasjonsform som trengs.  

Bedre dialog mellom pasient og helsepersonell    

Pasienter har krav på tilgang til tolk dersom det er behov for det. I helsetjenesten organiseres bestilling av tolketjenesten ut fra behovet til pasientene. Når pasienter kan legge ønsket språk inn i HelsaMi før kontakt med helsetjenesten, vil tolketjenesten nå kunne forberedes administrativt på en mer behovsrettet måte.

Tilstedeværelse av en tolk under en konsultasjon kan være avgjørende for at pasient og helsepersonell forstår hverandre. Det kan i enkelte tilfeller være avgjørende for at riktig helsehjelp blir utført.  

Foreldre kan også oppdatere språk på vegne av egne barn de har tilgang til i HelsaMi. 

Når det gjelder barn under 16 år må foreldrene først be om tilgang til HelsaMi på vegne av barnet. De logger inn i HelsaMi og fyller ut skjemaet under «Be om tilgang til barns helseopplysninger». 

Bedre pasientsikkerhet

Å kartlegge pasientens behov for tilrettelegging tidlig bidrar til en mer effektiv behandlingsprosess. Dette kan redusere risikoen for forsinkelser i helsehjelpen, enten på grunn av misforståelser mellom pasient og behandler, eller på grunn av manglende kommunikasjon om viktige aspekter knyttet til behandlingsforberedelser, oppfølging og fremtidig kontakt.

Hvordan legger jeg inn ønsket språk i HelsaMi? 

Under ser du noen skjermbilder på hvordan du endrer språk.

I menyen velg Personlige innstillinger, trykk rediger, og velg riktig språk. Husk å lagre endringer.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Teams
Skjermbilder fra HelsaMi - forklaring på hvordan du velger språk under Innstillinger. 
Sist oppdatert 10.08.2023