Helseplattformen med digital løsning for gravide

7.oktober kom nyheten om at Regjeringen bevilger 26 millioner over statsbudsjettet til digitale helsekort for gravide. Helseplattformen er allerede godt i gang med å utvikle en slik løsning.

Publisert 11.10.2023
Nå kan du som gravid fylle ut spørreskjema forbundet med svangerskap i HelsaMi. Foto: Colorbox

I tillegg til St. Olavs hospital er det snart 19 kommuner i Midt-Norge som har tatt i bruk Helseplattformen, og her finnes det allerede muligheter for digital samhandling mellom den gravide og helsepersonell. 
 
Med Helseplattformen ligger alle relevante helsedata for svangerskapsomsorgen i journalen til den gravide. Her finnes alle blodprøvesvar, ultralydundersøkelser, timeavtaler og resultat av undersøkelser gjort på alle kontroller.  
 
Alt ligger samlet på ett sted, tilgjengelig for helsepersonell. 

Deling av strukturerte data 

Helsekortet slik det ser ut i papirform finnes nå som en digital PDF i innbyggerportalen HelsaMi. Her finner den gravide sine egne helsedata forbundet med svangerskapet. 

Fra oktober 2023 vil den gravide få automatisk utsendt spørreskjema i HelsaMi. Svarene fra den gravide legger seg automatisk i journalen og opplysningene deles i medisinsk fødselsregister (MFR) etter fødsel.  
 
 - Dette er en stor forbedring da svarene på spørreskjemaet også fylles inn i det digitale helsekortet. 
 
Det sier Nina Kongshaug, direktør for medisin og analyse i Helseplattformen AS.  
 
Det samme gjelder når den gravide ringer til føden, da kan jordmor finne hvordan svangerskapet har vært allerede før hun ankommer fødeavdelingen. Dette er heller ikke mulig uten Helseplattformen, forteller Kongshaug. 

 
Avgjørende beredskap - økt pasientsikkerhet

Gravide som bor lenger enn 1,5 time unna sykehuset, har krav på følge - og beredskapstjeneste fra jordmor. I en kritisk situasjon i svangerskapsoppfølging er det avgjørende å få tilgang til fødehistorikk og andre nødvendige opplysninger om den som skal føde.    
 
Med Helseplattformen kan jordmor som er i beredskap finne denne viktige informasjonen til rett tid, via en håndholdt mobilapplikasjon.

For første gang i Norge, og som svært få i verden, får også ambulansepersonell ved St. Olavs hospital lesetilgang til den felles pasientjournalen. Tilgangen er prøvd ut ved flere ambulansestasjoner i regionen, og resultatene er lovende. Lesetilgangen rulles ut for fullt i løpet av vinteren, og blir tilgjengelig for ambulansetjenesten ved andre sykehus i Midt-Norge etter hvert som Helseplattformen blir tatt i bruk.    
 
Dette bidrar til økt pasientsikkerhet for den gravide i Midt-Norge.

 
Bedre arbeidshverdag for jordmødre - flere gevinster for den gravide 

Svar på spørreskjema via HelsaMi og annen dokumentasjon som blir gjort i svangerskapet, letter arbeidet for jordmødrene på mange møter. Men det gir også flere gevinster for den gravide. 
 
Det nyeste er at den gravide kan få tilsendt informasjon og mulighet for elektronisk samtykke for tidlig ultralyd og NIPT test i HelsaMi. Dette har ikke vært mulig tidligere. 
 
Kongshaug imøteser dialog med helsemyndighetene for samarbeid rundt den videre utviklingen av digitalt helsekort for gravide og deling av helsedata i svangerskapsomsorgen.