Hvem jobber for kommunene?

Innføring av Helseplattformen i Midt-Norge er et stort prosjekt som krever mange involverte. Et eget team i Helseplattformen koordinerer alle aktiviteter som handler om kommunene og prosjektet. En egen regional arbeidsgruppe (RAG) består av 8 regionale innføringsledere som leder hver sin kommuneregion. Det er også etablert et eget samarbeidsråd for alle kommunene i Midt-Norge.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Dette er de regionale innføringslederne som skal sikre dialogen mellom kommunene og Helseplattformen. Bildet er tatt i juni 2022. I noen regioner har det skjedd endringer etter at bildet ble tatt. Foto: Helseplattformen

​Helseplattformen holder til på Piren i Trondheim. Kommuneteamet sitter også her, men har et utstrakt samarbeid med hele Midt-Norge. Kommuneteamet er organisert som et delprosjekt i Helseplattformen, og har en rekke oppgaver som retter seg mot innføringen av journalløsningen i kommunene. I dette teamet jobbes det blant annet med følgende oppgaver:

  • Kostnadsmodell for kommunene
  • Utarbeide styringsdokumenter/prosjektplan
  • Konkludere avklaringer overfor nasjonale myndigheter
  • Utarbeide regionale arbeidspakker 
  • Utrede og imøtekomme informasjonsbehov
  • Beskrive mal for kommunenes innføringsprosjekt
  • Utarbeide nødvendig avtaleverk​

Regionale innføringsledere (RIL)

For å sikre dialogen og samarbeidet mellom kommunene og Helseplattformen jobber til sammen ni regionale innføringsledere som er fordelt over hele Midt-Norge. De har ansvar for et antall kommuner hver. ​

En mann med briller
Regional innføringsleder på Søre Sunnmøre (Herøy, Sande, Vanylven, Hareid, Ulstein, Volda, Ørsta). 
Kontaktinfo her
Tommy har bakgrunn som spesial-fysioterapeut innen tverrfaglig rehabilitering og begynte etter 12 år som fysioterapeut, og arbeider i Herøy kommune som saksbehandler/konsulent for avd. tenestekoordinering og stab for kommunalsjef helse og omsorg. Han arbeidet også blant annet som systemadministrator for ulike kommunale system (fagsystem, kvalitetssystem), og spredningsprosjektet for velferdsteknologi. Ut over dette har han utdanning i prosjektledelse og prosjektdesign. Tommy begynte høsten 2018 å arbeide med Helseplattformen som regional innføringsleder for kommunene på Søre Sunnmøre (Sjustjerna), her under, Herøy, Ulstein, Hareid, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta.

En person som bruker briller
Regional innføringsleder på Nordmøre (Kristiansund, Smøla, Aure, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy).
Kontaktinfo her
Janne Marthe er utdannet datateknisk ingeniør og har en mastergrad i bedrifts-administrasjon og ledelse, med prosjektledelse fordypning fra NTNU i 2009. Hun har også ett år tilleggsutdanning med juridiske fag ved Høyskolen i Molde fra 2012. Hun har tidligere erfaring fra Politiets IKT-tjeneste og ROR-IKT – interkommunalt IKT-samarbeid i Romsdals-kommunene. 

En kvinne med blondt hår
Regional innføringsleder i Trøndelag Sørvest – Lakseregionen (Orkland, Rennebu, Heim, Skaun, Frøya, Hitra, Rindal, Oppdal).
Kontaktinfo her
Line ble offentlig godkjent sykepleier fra Høgskolen i Trondheim i 1996. I tillegg har hun videreutdanning innen administrasjon, data, ledelse, juss og en master of management i helseledelse. Etter 25 års arbeid i faget, har hun opparbeidet seg god kompetanse innen helse- og omsorgssektoren. Hun har et skarpt blikk for kvalitetsforbedring, innovasjon og velferdsteknologi og har erfaring med å håndtere konflikt og krise i et ledelsesperspektiv. Line har over 20 års erfaring som leder på ulike nivå.

En mann som smiler for kameraet
Regional innføringsleder i Innherredsregionen (Levanger, Verdal). 
Kontaktinfo her
Kristin er sykepleier, med utdanning i helse og sosialrett, kommunal økonomi og ledelse, prosjektarbeid og veiledningspedagogikk. Hun har hatt ulike stillinger og arbeidsoppgaver i Levanger kommune, som blant annet ansvarlig for innføring av e-meldinger i kommunen og leder i fagråd for digital samhandling mellom helseforetak og kommune. Kristin har erfaring med Iplos, fagsystemet Profil og turnusprogrammet Notus. Hun er avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun i Levanger kommune og har siden 2018 vært regional innføringsleder.

En mann som smiler for kameraet
Regional innføringsleder i Fosen (Ørland, Indre Fosen, Åfjord).
Kontaktinfo her​
Tove er utdannet sykepleier og har arbeidet ved sykehuset Levanger, for Palestinsk Røde halvmåne i Kairo, Egypt og ble tilsatt som sykepleier i Leksvik kommune i 1990, senere Indre Fosen kommune. Har arbeidet i flere enheter i kommunen og er per i dag enhetsleder ved forvaltningstjenesten i Indre Fosen i tillegg til å være regional innføringsleder siden høsten 2018. 

En mann med briller

Regional innføringsleder i Romsdal (Molde, Aukra, Rauma, Hustadvika, Vestnes).
Kontaktinfo her ​
Gøril er utdannet sosiolog, og har stort sett jobbet prosjektbasert både som samfunnsforsker og rådgiver. Gøril har kompetanse innen prosjektledelse og analyse med både kvalitative og kvantitative metoder, og har innsikt i mange ulike problemstillinger innen det offentlige tjenestetilbudet, særlig innen helse og utdanning. Gøril har jobbet som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Folkehelseinstituttet) med måling av pasientopplevd kvalitet i norske sykehus. Hun har vært oppdragsforsker i Møreforsking med følgeforsking og kunnskapsgrunnlag for kommunal sektor. Dessuten har hun jobbet med forskning og innovasjon både i Møre og Romsdal fylkeskommune og i sekretariatet for Regionalt forskningsfond Midt-Norge.


En mann som smiler for kameraet
Regional innføringsleder i Namdalen (Nærøysund, Leka, Bindal, Namsos, Overhalla, Osen, Namsskogan, Flatanger, Lierne, Røyrvik, Grong, Høylandet).
Kontaktinfo her
Arne har en Mastergrad i Human Resource Management, men har det meste av sin karriere i bistandsbransjen. Han har vært ansatt som regional innføringsleder siden starten av 2019 og har arbeidet på fulltid i Namdal Regionråd siden januar 2020. Tidligere har han vært helse- og velferdssjef i Bindal kommune – den nordligste kommunen i opptaksområdet til HF Nord-Trøndelag.

En mann som smiler for kameraet
Regional innføringsleder i Nordre Sunnmøre (Ålesund, Fjord, Sykkylven, Giske, Sula, Stranda​). Kontaktinfo her​
Frank har arbeidet hele sin yrkeskarriere innen kommunal sektor, mest innen ledelse og rådgiving. Har har arbeidet i 15 år med it-relaterte oppgaver. De siste ni åra har han vært rådgiver innen teknologi, innovasjon og digitalisering. Mye av arbeidet har bestått av drift og prosjktering av fagsystemer, både inn-og utfasing, samt tekniske bygginstallasjoner. Han har også god kjennskap til pasientjournalsystemer gjennom teknisk drift av disse. Frank har i tillegg erfaring med installasjon og drift av signalanlegg i institusjon og velferdsteknologi.

​Samarbeidsrådet for opsjonskommuner​

For å ivareta kommunenes interesser er Samarbeidsrådet for opsjonskommuner etablert, med representanter fra hele regionen. 

Samarbeidsrådet fotografert i mai-møtet i 2022. Ikke alle medlemmer var til stede da bildet ble tatt.

Samarbeidsrådet fotografert i mai-møtet i 2022. Ikke alle medlemmer var til stede da bildet ble tatt.

Samarbeidsrådets medlemmer:

Ordinære medlemmer:
Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør Kristiansund - leder for Samarbeidsrådet
Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør Røros - nestleder 
Bjørn Buan, rådgiver/kommuneoverlege Surnadal
Bjørn Ståle Aalberg, kommunedirektør Grong
Heidi Horndalen, kommunedirektør Tydal
Mons Otnes, kommunedirektør Rindal
Per Johansen, kommunedirektør Åfjord
Per Sverre Ersvik, kommunedirektør Hustadvika
Peter Ardon, kommunedirektør Levanger
Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef Ålesund
Trond Arne Aglen, kommunedirektør Herøy
Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør Trondheim
Line Kristoffersen, faglig leder Helseplattformen i Trondheim kommune

Deltakere fra Helseplattformen:

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør 
Tor Erling Evjen, seksjonsleder Kunde og innbygger 
Jørgen Risnes, konsulent opsjonsaktører
Kari Hustad, kommunikasjonsrådgiver

Deltakere fra opsjonsaktørene:
Tre regionale innføringsledere rullerer på å delta som observatører i rådsmøtene

Fast observatør:
Inger Lise Helgesen, underdirektør Statsforvalteren i Trøndelag 

Observatører på utvalgte møter:
Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør KS Trøndelag
Karin Müller Mikaelsen, fylkeslege Møre og Romsdal
Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse KS (Kommunenes Sentralforbund) 

Regionalt fagråd for digital samhandling

Fagrådet har blant annet vært sentralt i utviklingen av e-meldinger og har etablert en regional struktur. Samarbeidsrådet for opsjonskommunene ønsker at fagrådet knyttes tett til utviklingen av Helseplattformen og bidrar til at alle kommuner i regionen blir ivaretatt. Fagrådet er involvert i  det videre arbeidet med å utvikle en hensiktsmessig helseplattform for kommunene.​​

Sist oppdatert 02.09.2022