Trondheim kommune

Alle brev gjennomgått

Trondheim kommune har gått gjennom de nærmere 1400 brevene som ble rammet av feil ved utsending via Helseplattformen. Ingen alvorlige konsekvenser for pasienter er avdekt.

Publisert 28.03.2023
Sist oppdatert 12.04.2023
Ikon

Trondheim kommune melder på sine nettsider​ at de nå har gått gjennom de nærmere 1400 brevene som ved en feil ikke ble sendt ut fra Helseplattformen. Gjennomgangen viser at brevproblemene ikke har medført alvorlige konsekvenser for pasienter, men i ett par saker kan helsehjelpen ha blitt noe forsinket.

Den 7. mars ble det klart at om lag 1400 brev og meldinger hadde feilet ved sending ut fra Helseplattformen siden oppstarten 7. mai i fjor. Siden har kommunen jobbet med å følge opp disse meldingene i samarbeid med Helseplattformen AS. En foreløpig gjennomgang ble gjort kjent 10.03. 

Alle brev er nå vurdert og gjennomgått, og av disse er ca 470 sendt ut på nytt til mottaker. Det er gjort en ekstra kvalitetssjekk av ti av disse. I kvalitetssjekken har vi involvert fastleger og annet helsepersonell i kommunen og sammen med disse gjort vurderinger om konsekvenser for helsehjelpen. I to av de 1400 sakene kan det ikke utelukkes at brevproblemene har ført til mindre forsinkelse av helsehjelpen, men dette har ikke fått betydning for resultatet.