- Viktig å huske hvorfor vi innfører Helseplattformen

- Egentlig har vi snakket om dette i sju-åtte år. Men nå nærmer det seg. Mye arbeid venter, og vi som kommune må være villige til å endre oss.  Det sa Melhus-rådmann Katrine Lereggen som åpnet et avsparksmøte i Trondheim nylig for de åtte kommunene som kobler seg på Helseplattformen i april 2024.

Publisert 12.09.2023
Katrine Lereggen

Per 12. september har 33 kommuner sagt ja til å ta i bruk det nye systemet som binder sammen sykehusene i Midt-Norge og helse -og omsorgstjenesten i kommunene.

Avsparksmøte

Melhus kommunestyre vedtok innføringen i desember 2022, og nå rigger kommunene seg for å ta i bruk Helseplattformen neste år. Det samme gjør Skaun, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven som alle hadde sine folk på plass fra områder innen helse og omsorg, IT og tillitsvalgte. Det var Helseplattformen som sto som vertskap for dagens «kick-off».

Flere eldre, færre i arbeid

Melhus kommune stilte med flere ansatte som skal bidra med innføringen Helseplattformen i kommunen. Rådmann Katrine Lereggen mente det var vesentlig at alle framover ikke mister av syne hvorfor kommunen har tatt valget om å innføre Helseplattformen. 

- Bildet er likt i alle kommuner. Det blir stadig flere eldre, men det blir ikke mulig framover med tilsvarende flere i arbeid innen helse og omsorg fordi vi blir færre i arbeidsdyktig alder. Vi må jobbe smartere og tenke nytt. Helseplattformen er et organisasjonsprosjekt, ikke bare innføring av ny teknologi. Alle i kommunen har vært med på endringsprosesser, men ingen av oss har vært på noe som dette. Vi må stå i det over tid. Det blir utfordringer, noe som krever gode og tydelige ledere.

Under dagsmøtet delte representanter fra Trondheim, Ørland og Ålesund sine erfaringer med å innføre Helseplattformen. 

- Endringsledelse skjer i hverdagen- nøkkelen er å skape kultur for endring, sa Ola Skorstad og Line Kristoffersen som begge var sentrale ledere da Trondheim kommune innførte Helseplattformen i mai 2022. 

Tar tid å lære seg, men råkule muligheter

- Det tar tid å Iære seg å bruke Helseplattformen, men i Ørland kommune i dag går det bra å dokumentere i det nye systemet. Dessuten er rett og slett råkult å se hvor mye informasjon vi kan trekke ut og lage rapporter av. Vi har fått tilgang til informasjon gjennom Helseplattformen som vi ikke har vært i nærheten av å ha tidligere, fortalte Maria Wahl-Olsen Harøy og Line Beate Singstad.

De to har vært med på å lede innføringen av løsningen i Ørland som kom i gang i november 2022. For dem har det dessuten vært en stor gevinst å kunne ha et nettverk over en stadig større del av Midt-Norge som bruker den samme løsningen. 

- Ved å dokumentere i journalen fortløpende i stedet for å gjøre dette arbeidet på slutten av vakta får vi mer tid til pasientene. I hjemmetjenesten synes noen at det er mer tungvint å gi medisin, men pasientsikkerheten har økt, sa Maria Wahl-Olsen Harøy. 


Utfordrende, men vi skal få det til

Oppdal kommune har i lang tid arbeidet med å forberede seg på det som kommer. 

- Vi har gjort mye allerede. Vi har en dyktig lokal innføringsleder som har avlastet toppledelsen, og vi har funnet gode svar på kritiske spørsmål fra politikerne, sa rådgiver i helse og omsorg Frøydis Lindstrøm i paneldebatten som ble holdt under møtet. Hun legger ikke skjul på at det blir mye arbeid.

- Alle enheter som er involvert er i gang med å fordele roller og ansvar. Men det er utfordrende å jobbe med store endringer når vi opplever at det er vanskelig å ha nok folk på jobb til enhver tid. Vi er likevel innstilt på at Helseplattformen skal tas i bruk på Oppdal. Dette skal vi få til.  

Nytt kommunestyre

Etter valget 11. september vil det komme på plass nye kommunestyrer med flere ferske politikere. Rådmann Katrine Lereggen er opptatt at å løfte fram det store bildet for nye politikere som kommer inn i kommunestyresalen som forklarer hvorfor Helseplattformen innføres.

- Ikke minst har vi har en stor jobb foran oss med å forberede de ansatte på det som kommer. Men dagen i dag har gitt meg ny optimisme på at vi skal få til dette.