Gjennomgikk status for styret

Styret i Helseplattformen AS fikk under styremøtet onsdag 26. april en grundig statusgjennomgang fra administrasjonen.

Publisert 27.04.2023

Administrerende direktør Trond Utne fokuserte blant annet på forestående produksjonssetting i Ålesund kommune og det positive HP-vedtaket i Selbu kommune 17. april.

I tillegg var Utne innom den bestilte revisjonen av løsning som er ønsket av styret i HPAS, hvor KPMG er valgt som ekstern aktør. Denne revisjonen er den tredje i rekken, etter at Helse Midt-Norge RHF har påstartet en revisjon som gjennomføres av BCG og etter at det tirsdag 25. april ble kunngjort at Riksrevisjonen vil gjennomføre en revisjon sammen med kontrollutvalget i Trondheim kommune.

En person som snakker med en person
Administrerende direktør Trond Utne legger her frem status for styret i Helseplattformen AS.

Arbeidet med feilretting, optimalisering og opplæring ved St. Olavs hospital ble også grundig gjennomgått, og både styret i Helseplattformen AS og administrerende direktør hadde fokus på den store innsatsen som er lagt ned i dette arbeidet.

-Det er gjort et godt arbeid så langt når det gjelder feilretting og optimalisering, i tett samarbeid med både kommuner og helseforetak. Styret anerkjenner at dette er et stort stykke arbeid som er gjennomført under tidspress og med en stor belastning, sa styreleder Helge Garåsen.

Les mer om sakene som var til behandling 26. april på Helseplattformens styreportal.