Helseplattformen i bruk i Ålesund kommune

23 minutter før planen var Midt-Norges nest største kommune påkoblet det nye pasientjournalsystemet. Ålesund er dermed kommune nummer ti som tar i bruk Helseplattformen.

Publisert 28.04.2023
En kake med et budskap på

Klokka 21.37 hadde samtlige aktører meldt at alle nødvendige aktiviteter var gjennomført og godkjent. Dermed kunne det gå ut melding om full overgang til nytt system flere minutter før planen.

Over 3000 ansatte i Ålesund går dermed over fra tre system til ett. Både i kommandosentralen i Trondheim og Ålesund var spenningen stor fredag kveld da de gamle systemene ble koblet ned, og Helseplattformen var tilgjengelig ved de om lag 50 lokasjonene i Ålesund som har heldøgnsbemanning, inkludert hjemmetjenesten.

En kake med et budskap på
Kaker var på plass i rådhuset i Ålesund da Helseplattformen ble påkoblet. 

- Jeg er stolt av teamene hos oss som sammen med mange dyktige ansatte i Ålesund kommune har lagt ned en formidabel innsats til kveldens produksjonssetting. Ålesund har gjort en kjempejobb med å rydde i gamle data. Ryddejobben reduserer mulighetene for at en del problemer skal oppstå når de tar i bruk Helseplattformen, sier konstituert administrerende direktør Trond Utne i Helseplattformen. 


Jobben starter nå

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal og kommunalsjef for helse og omsorg, Synnøve Vasstrand Synnes, var begge på plass da kommunen gikk over til et nytt helsesystem. De er samstemte: 

- Vi er glade for at alt har gått etter planen så langt. En stor takk til det dyktige innføringsteamet, motiverte medarbeidere og tett oppfølging av Helseplattformen. Dette har gått veldig rolig for seg. Samtidig er vi klar over at det er nå den virkelige jobben starter. Vi er forberedt på at det kan oppstå utfordringer i dagene som kommer, men etter litt tid vil dette styrke pasientsikkerheten og gi en stor kvalitetsforbedring i kommunen vår.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord
Ledere og nøkkelpersoner i Ålesund kommune var samlet i rådhuset i byen fredag kveld. Foto: Helseplattformen