Helseplattformen er i drift i Helse Møre og Romsdal og åtte nye kommuner

Sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund sammen med kommunene Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Selbu, Tydal og Vanylven utgjør ca. 10 600 ansatte som fra 27. april jobber i et felles journalverktøy. 

Publisert 27.04.2024

Fullført overgang

Etter noen mindre forsinkelser knyttet til import av data fra gamle systemer, kunne full overgang til Helseplattformen godkjennes kl. 04.00 27.april 2024

Med denne innføringen er to av tre helseforetak i Midt-Norge og 28 midtnorske kommuner påkoblet Helseplattformen.

Felles løsning for over 50 000 helsearbeidere

Helseplattformen har så langt erstattet 85 systemer i helseforetak og kommunehelsetjenesten. Helseplattformen har i tillegg integrert i underkant av 200 systemer og nasjonale løsninger.  

Over 50 000 helsearbeidere i regionen jobber nå i den samme journalløsningen.  

Når 2024 er omme vil 75 prosent av innbyggerne i regionen bo i en kommune som bruker Helseplattformen.