Henvisninger i Helseplattformen har ikke blitt fanget opp

Helseplattformen har oppdaget at i alt 348 henvisninger er blitt sendt til mottakere i flere kommuner der mottaker ikke er satt opp for å motta henvisninger. Det har ført til at ingen har fanget opp henvisningene. Feilen rettes nå opp, og nye meldinger overvåkes.

Publisert 06.12.2023

De fleste henvisningene har blitt sendt til mottakere i Trondheim kommune, mens henvisninger om 12 pasienter er sendt i Ålesund kommune. Indre Fosen, Ørland, Levanger og Os har en til to henvisninger hver som gjennomgås.  

Ørland kommune har gjennomgått de to henvisningene i sin kommune, og hendelsene der har verken ført til pasientskade eller forsinket behandling.
 
- Det er ikke akseptabelt at denne typen hendelser ikke blir fanget opp, sier konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS Siri Berg. 

Berg erkjenner at selv om det allerede er gjort mye arbeid på området, så er man fremdeles ikke i mål.
-Vi etablerer nå en innsatsgruppe som skal håndtere kritiske feil og bidra til økt pasientsikkerhet. Her ønsker vi representanter fra flere aktører med i arbeidet. Status i dette arbeidet blir rapportert i våre faste møter med kundene, sier Berg.

-Trondheim kommune kartlegger nå omfang og eventuelle konsekvenser for pasienter, men så langt ser det ut til at henvisningene er blitt fanget opp på andre måter, sier Line Kristoffersen, faglig leder for Helseplattformen i Trondheim kommune. 

Line Kristoffersen sier det er for tidlig å konkludere om hendelsen har fått konsekvenser for pasientbehandling, men at det hittil ikke er kommet fram noe som tyder på det i Trondheim kommune. Det vil ta flere dager før kommunen har full oversikt.

Oppdatering 11.desember 2023: 

Ålesund kommune fikk 5. desember 2023 informasjon fra Helseplattformen AS om feilsendte henvisinger til Ålesund kommune som har manglet overvåking.

Kommunen gjennomgått de feilsendte henvisingane etter å ha fått tilgang til hvilke pasienter dette gjelder.

Etter gjennomgang av meldinger som er meldt og som har feilet for 12 pasientar, finner kommunen ikke at det har medført pasientskade.

Feilsendinger har blitt fanget opp i kommunen siden innføring av Helseplattformen 28.04.23. Dette har skjedd ved bruk av rapporter i Helseplattformen, direkte kontakt med virksomheter utenfor kommunen som sender feil henvisingar, god praksis og samarbeid med pasienter og tjenester.

– Vi er glade for at feilsendte henvisingar ikke har ført til pasientskade, og gjennomgår videre interne rutiner som et ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Vi arbeider målrettet for at tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, forteller kommunalsjef for helse, Synnøve Vasstrand Synnes på kommunens egen nettsider.