Kommunedelingen Ålesund/Haram:

- Viser hvor viktig dokumentasjon i sanntid er for god datakvalitet

Helseplattformen har gjenoppstått i forbindelse med kommunedelingen mellom Ålesund og Haram. Kommunene ser gevinsten ved å ha lik praksis innenfor samme fagområder.

Publisert 19.01.2024
En vannmasse med bygninger langs den
Brosundet i Ålesund. Foto: Helseplattformen

Kommunedelingen ble gjennomført 1.januar, med helhjertet innsats fra ansatte i Helseplattformen, Epic, Ålesund og Haram. Overføring av pasienter fra Ålesund til Haram startet om morgenen første nyttårsdag, og løsningen var klar til bruk som planlagt kl.16.00 samme dag.

Det var noen utfordringer med til e-meldinger de første dagene, men dette skyldtes forhold utenfor Helseplattformen (oppdateringer i Adresseregisteret, andre journal-leverandører og nasjonale oppdateringer på kommunenummer). Manuelle rutiner med meldingsovervåkning og telefonkontakt mellom aktørene ivaretok pasientsikkerheten disse dagene.

Å dokumentere i sanntid gir god datakvalitet

Ann Kristin Røyset ledet innføringen av Helseplattformen i Ålesund, og har også vært sentral under kommunedelingen. 

En mann med headset
Ann Kristin Røyset er lokal innføringsleder i Ålesund kommune som koblet seg på Helseplattformen i april 2023. Foto: Helseplattformen 


- Kommunen har over tid stått i en krevende kommunedelingsprosess på alle fagområder. Vi har hatt ekstra søkelys på overvåking av e-meldinger og der har også Helse Møre og Romsdal vært en viktig samarbeidspartner. I arbeidet med kommunedeling har vi i Ålesund kommune fått understreket hvor viktig rett dokumentasjon i sanntid er for god datakvalitet. Nå arbeider vi videre med felles løsning og har fokus på lik praksis innenfor de samme fagområdene, sier Røyset. 


Ansatte i Haram engasjert i å finne gode løsninger

Kommunen har de to første ukene brukt tid på å rydde i data for at Helseplattformen skal kunne gå videre med å fase ut gamle avdelinger. Kommunalsjef for helse og omsorg i Haram kommune, Elin-Katrin Vegsund, legger ikke skjul på at det har vært mye arbeid med å få ting på plass. 

-Det har vært en omfattende prosess å bygge en ny kommune samtidig som vi koblet oss på Helsplattformen. Vi tok med oss mange gode prosedyrer i arbeidet med Helseplattformen fra den gamle kommunen, samtidig som vi har kartlagt flere områder som vi må justere for å tilpasse til ny drift. Fordelen vår er at de ansatte kjenner systemet godt og har et sterkt engasjement for å finne gode løsninger, sier Vegsund som ser fram til å forbedre verktøyet internt i kommunene framover.

Haram er kommune nummer 20 som tar i bruk Helseplattformen

Prosjektet går nå over i avslutningsfasen, og planlagt sluttdato er 31.1.24. Det vil bli gjort en evaluering av prosjektet, både opp mot kommunen og mot involverte i Helseplattformen.

Haram kommune er kommune nummer 20 som har tatt i bruk Helseplattformen. Neste innføring skjer 27.april når Helse Møre og Romsdal tar i bruk løsningen sammen med kommunene Melhus, Skaun, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal Selbu, Tydal og Vanylven. 

I alt har 34 kommuner enten bestemt seg for å ta i bruk løsningen eller tatt i bruk Helseplattformen:

Kart
Kommuner i grønt har enten innført eller bestemt seg for å innføre Helseplattformen. Rødt kors viser sykehus som bruker Helseplattformen per januar 2024, og reagensglass viser alle sykehuslaboratorier i Midt-Norge som som bruker lab-løsningen av Helseplattformen.