Utsetter ansettelse av ny direktør

Styret i Helseplattformen AS venter med å ansette ny administrerende direktør, og utlyser samtidig en mini anbudskonkurranse for å bringe bredere lederstøtte inn i organisasjonen.

Publisert 06.10.2023

-Styret erkjenner at Helseplattformen AS er i en presset situasjon. Overgangen fra å være prosjektorganisert til å bli en driftsorganisasjon, med et enda større fokus på kundehåndtering, tjenesteutvikling og en tydeligere intern struktur med henhold til rutiner og kvalitetsarbeid, er utfordrende, sier styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS, er opptatt av å se fremover og at aktørene fortsetter det gode samarbeidet.
Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS.

-Ikke minst fordi dette skal skje samtidig som man skal innføre løsningen i flere kommuner nå i høst og til våren sammen med et nytt helseforetak, på samme tid som man skal rette opp feil og optimalisere løsningen. Styret har derfor vedtatt å søke etter ekstern kompetanse for å bidra til dette utviklingsarbeidet i tett samarbeid med Helseplattformens faste ledergruppe, sier Garåsen. 

Det betyr at man skyver på ansettelsen av ny administrerende direktør til driftsorganisasjonen er bedre satt. I anbudskonkurransen legges det opp til at en ekstern ressurs også vil kunne fungere som daglig leder når konstituert administrerende direktør Trond Utne går tilbake til Hemit HF. Dato for når Utne forlater Helseplattformen AS er per i dag ikke satt. 

Les mer om styrevedtaket rundt min anbudskonkurranse i Helseplattformen AS sin styreportal (sak 88/2023).