Vedtok budsjett for 2023

Styret i Helseplattformen AS vedtok i onsdagens styremøte budsjettet for 2023.

Publisert 30.03.2023
Sist oppdatert 12.04.2023
Logo, ikon

På grunn av endringer i innføringsplanene er det opprinnelige forslaget til budsjett for 2023 ikke lenger gjeldende.

Ny innføringsplan for helseforetakene ble vedtatt av Helse Midt-Norge RHF sitt styre 26. januar 2023.

Budsjettet for 2023 tar høyde for beslutningene knyttet til innføring og finansiering og legger til grunn et eget prosjekt knyttet til innføring i Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF innenfor finansieringsrammen.

Finansieringen dekker de kostnader Helseplattfomen AS har estimert at innføringen krever, såfremt milepæler og tidsplan holdes.​

Vedtak:

  1. Styret vedtar budsjettet for det sentrale innføringsprosjektet (HMP) for 2023 med en ramme på 776 MNOK slik fremlagt, under forutsetning at eierne vedtar dette i generalforsamling som styringsrammer for Helseplattformen AS i 2023. Innenfor rammen ligger utvidelse av finansiering fra Trondheim kommune med 32 MNOK og 140 MNOK som er mellomfinansiering gjennom innbetalinger fra kommuner.
  2. Styret legger til grunn budsjett for innføring av Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF innenfor vedtatt finansiering på 380 MNOK.
  3. Styret vedtar fremlagt budsjett for innføring av opsjonsaktører som økonomisk grunnlag for arbeidet med innføring av kommuner og fastleger for 2023.
  4. Styret vedtar budsjett for drift og forvaltning for 2023 til grunn for driften. Styret vil foreta en revisjon av budsjettet etter 1. halvårsregnskap og etter at styret har behandlet sluttregnskapet for HMP.

Les mer om budsjettet for 2023 og styreprotokollen etter styremøtet onsdag 29. mars i Helseplattformens styreportal​.