Viktig milepæl 30.10 innfridd

Styringsgruppe regional innføring av Helseplattformen godkjente i sitt møte 8. november de avtalte leveransene knyttet til optimalisering, feilretting og opplæring med frist til 30.10.

Publisert 10.11.2023

-Dette er en stor milelpæl i det viktige arbeidet som er lagt ned de siste månedene, sier konstituert administrerende direktør Trond Utne i Helseplattformen AS.

Konstituert administrerende dirtektør i Helseplattformen AS, Trond Utne.
Konstituert administrerende direktør i Helseplattformen AS, Trond Utne.

Tett samarbeid

-Ansatte i Helseplattformen AS har sammen med ansatte hos blant andre St. Olavs hospital gjort en stor jobb for å komme i mål med disse leveransene. Det er godt å se at dette gode arbeidet har kommet helt i mål sier Utne.  

Disse leveransene skal blant annet sikre at ansatte kan føle seg trygge på at henvisninger og meldinger kommer frem uttalte Grethe Aasved i en egen pressemelding fra St. Olavs hospital.

Egen frist 6. desember

Styringsgruppe regional innføring av Helseplattformen er opprettet for å koordinere arbeidet med innføring av løsningen Helseplattformen i midtnorske helseforetak. 
Gruppen består av toppledelse fra Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF, Helse Nord-Trøndelag HF, Helseplattformen AS, Hemit HF, samt konserntillitsvalgte fra Helse Midt-Norge.

Styringsgruppen godkjente onsdag 8. november delmilepælsmål 1.1, 1.2 og 1.4. Samtidig ble det avtalt ny frist 6. desember på delmilepæl 1.3 for å gi rom for å gjennomføre opprydding i data utover det som først var planlagt.

Dette ekstra arbeidet er nødvendig for å få riktig rapportering av ventetider til NPR (Norsk pasientregister). Styringsgruppen påpeker at dette arbeidet ikke er til hinder for fremdrift i innføringen for Helse Møre og Romsdal våren 2024 og Helse Nord-Trøndelag høsten 2024.