Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen skal binde sammen hele helsetjenesten i Midt-Norge på en ny måte. Regionens største IT-prosjekt kommer til å skape store endringer i helsetjenesten. Her får du en kort innføring som forklarer hvorfor Helseplattformen innføres.

​Filmen gir en kort og overordnet beskrivelse av hva Helseplattformen og felles pasientjournal for hele Midt-Norge er.

 
Sist oppdatert 19.12.2022