Offentlig journal

Offentlig postjournal inneholder offentlig tilgjengelige opplysninger om dokumenter som er sendt til eller fra Helseplattformen AS.

Du kan be om innsyn. Innsynsforespørsel skal sendes til innsyn@helseplattformen.no​.


Ved bestilling av dokumenter fra postjournal (postlisten), ber vi om at du oppgir saksnr. og dokumentnr. 


Reglene for innsyn finner du i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetsloven). ​

        Sist oppdatert 26.02.2024