Applikasjonsstøtte

Prosjektet Applikasjonsstøtte består av fire delprosjekter.

​Hovedmålene til Applikasjonsstøtte er:

 • Etablere en godkjent teknisk plattform (infrastruktur og plattformtjenester) for Helseplattformen (delprosjekt teknisk plattform)
 • Analysere og standardisere data fra ulike kilder, slik at disse kan migreres til ny løsning. Importere data inn i ny løsning, for å sikre lovpålagt dokumentasjonsplikt og klinisk nytte for pasientbehandling (delprosjekt migrering)
 • Sikre at Helseplattformen er i stand til å kommunisere over integrasjoner med nødvendige interne system hos aktørene og eksterne tjenester for å understøtte klinisk funksjonalitet og rapporteringsbehov (delprosjekt integrasjon)
 • Sikre sentralisert og automatisert opprettelse og styring av tilganger (delprosjekt IAM)

Applikasjonsstøtte ledes av Øyvind Høyland.

Prosjektleder applikasjonsstøtte Øyvind Høyland.

Applikasjonsstøtte er delt inn i fire delprosjekter:

 • Migrering, ledes av Christine Bergan

  Formål: Importere data inn i ny løsning for å sikre lovpålagt dokumentasjonsplikt og klinisk nytte for pasientbehandling.
 • Integrasjoner, ledes av Marie Fuglesang

  Formål: Sikre at Helseplattformen er i stand til å kommunisere over integrasjoner med nødvendige systemer og tjenester for å understøtte klinisk funksjonalitet og rapporteringsbehov.
 • Teknisk, ledes av Fredrik Solsvik

  Formål: Etablere nødvendig infrastruktur og kapasitet for drift og forvaltning av Helseplattformen.
 • IAM (Identitets- og tilgangsstyring), ledes av Geir Ove Rapp

  Formål: Sikre sentralisert og automatisert opprettelse og styring av tilganger og sikre sikkre og sporbar informasjonsdeling på tvers av omsorgsområder.

Sist oppdatert 26.02.2020