Informasjonsforvaltning

Prosjekt informasjonsforvaltning har overordnet ansvar for hvordan informasjon forvaltes i løsningen og for å ivareta sammenhengen mellom alle informasjonselementer på tvers av applikasjonene.

​Informasjonsforvaltning samarbeider tett med de øvrige prosjektene i Helseplattformen. Med informasjonsforvaltning menes i denne sammenhengen å ha oversikt over, kontrollere og veilede for å sikre at man har kontroll på informasjonen i løsningen og hvor og hvordan denne bruke.

Målet er at informasjon registreres en gang, og at den da kan brukes på tvers av alle aktører, applikasjoner, integrasjoner og rapporter og nasjonale tjeneste.

Prosjektet dekker disse underområdene:

  • Informasjonselementer og grunndata
  • Kodeverk og terminologi
  • Beslutningsstøtte og AI

Informasjonsforvaltning har ansvar for nasjonal koordinering, og målsettingen er at standardene som ligger i bunn for å oppnå gjenbruk av informasjon er nasjonale.

Informasjonsforvaltning ledes av Hilde Grimnes Olsen.

Prosjektleder informasjonsforvaltning Hilde Grimnes Olsen.
Sist oppdatert 07.02.2020