Test

Prosjektet test sitt ansvar er å velge ut, planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike tester i forbindelse med innføring av nytt journalsystem. 

​Eksempler på tester er applikasjonstest, ende-til-ende scenario test, sluttkundens akseptansetest og driftsettelsestest av løsningen levert av Helseplattformen.

Gjennomføring av tester gjøres i samarbeid med andre prosjekter i Helseplattformen og lokale innføringsprosjekt. Dette innebærer at det ikke er planlagt med egne testere.

Andre formål med prosjektet er:

  • Sørge for felles testmetodikk og verktøy for Helseplattformen
  • Sørge for felles maler for testplaner, test script, test rapporter og liknende

Test ledes av Tatyana V. Grønlien

Tatyana V. Grønlien

Sist oppdatert 07.02.2020