Utvikling og kravoppfølging

Prosjektet består både av utvikling av ny funksjonalitet og oppfølging av krav i kontrakten.

​Utvikling

Det er i avtalen med leverandøren avtalt flere områder hvor Epic må utvikle tillegg til sin eksisterende programvare for å kunne muliggjøre oppfyllelse av våre krav fra kravspesifikasjonen. I tillegg vil vi gjennom prosjektet avdekke noen ytterligere behov for utvikling av programvaren for å løse behovene i helsetjenesten.

Hvert utviklingsbehov spesifiseres sammen med fageksperter for å sikre at spesifikasjonene og kravene Epic bruker som grunnlag for utvikling gjenspeiler behovene i helsetjenesten. Vi følger videre utviklingsløpet hos Epic og bistår der de har spørsmål og ønsker avklaringer frem mot at de har et design klart for demonstrasjon. Når ny funksjonalitet er klart for leveranse implementeres den i en av Epics nye versjoner og leveres oss til avtalt dato for den versjonen.

Vi må da konfigurere opp ny funksjonalitet slik at den fungerer som tenkt sammen med den eksisterende funksjonaliteten før den testes og godkjennes av fageksperter og sluttbrukere

Kravoppfølging

Hver enkelt krav, både funksjonelt krav, teknisk krav, leveranser, tjenester og akseptansekriterier, skal verifiseres. Hvert krav vil ha en eier og det skal angis hva som må være oppfylt og hvordan vi sjekker oppfyllelsen for å kunne godkjenne et krav.

Etter hvert som prosjektet går fremover kan vi sjekke av krav som er oppfylt og dokumentere dette som en del av dokumentasjonen av løsningen. For å verifisere både funksjonelle og tekniske krav vil det være behov for tett samarbeid med test.

For all ny funksjonalitet leverandøren skal utvikle på bakgrunn av våre behov vil det være nødvendig med bidrag fra fageksperter på området for å spesifisere hva behovet består i, hvilke krav vi har, hva som kan være en riktig løsning for dette behovet.

For noen av prosjektene vil det i tillegg være behov for at fageksperter kan svare på spørsmål fra utviklerne (i Verona, USA) etter hvert som de utvikler funksjonaliteten og trenger bistand til å hvite hvilken løsning som vil bli den beste. Fageksperter vil også bli invitert til demonstrasjon av funksjonaliteten når Epic nærmer seg ferdigstillelse av nyutviklet programvare.

Etter leveranse til HP av ny programvare vil prosessene rundt konfigurering, testing og godkjenning av ny funksjonalitet involvere fageksperter på samme måte som konfigurering, testing og godkjenning av eksisterende funksjonalitet gjør.

For de utviklingsprosjekter som er under arbeid er det fageksperter tilknyttet alle områdene. Om det oppstår nye utviklingsbehov til det bli behov for å involvere fageksperter på disse områdene i utvikling også.

Utvikling og kravoppfølging ledes av Kari Ulseth.

Kari Ulseth, prosjektleder utvikling og kravoppfølging.
Sist oppdatert 07.02.2020