Tillitsvalgte

I Helseplattformen har vi flere fagforeninger representert med sine tillitsvalgte.

En gruppe mennesker som klatrer opp et fjell

Tillitsvalgte i Helseplattformen:

Tillitsvalgte bistår sine medlemmer i å ivareta generelle arbeidsvilkår, men bistår også enkeltpersoner ved henvendelser.

De tillitsvalgte anses som et bindeledd mellom ledelse og medarbeidere i organisasjonen. 

Oversikt:

Martha Drageid for Delta

Trine Alice Elvheim for Fagforbundet

Ingrid Nordsteien Eidem for Norges Farmaceutiske Forening (NFF)

Sunniva Rishaug for Fellesorganisasjonen (FO)

Tove V. Sundby for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF)

NN for Den Norske Legeforening (DNLF)

Mikael Christer Ahlberg for NITO

Merete Skjelvik for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Siw Renate Norum Knarbakk for Norsk Radiografforbund

Kjell Roymond Olsen for Tekna

Bjørn Stian Strøm Hojem for EL & IT Forbundet

Magnus Røraas Bjerkan (Hovedverneombud)

Sist oppdatert 19.04.2024