Sykehusene og Helseplattformen

Midt-Norge består av fire helseforetak og til sammen åtte sykehus. Alle helseforetakene skal innføre nytt journalsystem.

​Helseplattformen har ansvar for oppsett og innføring det nye journalsystemet som skal innføres ved alle sykehusene i tillegg til de kommuner, fastleger og avtalespesialister som benytter seg av opsjonsmuligheten. Prosjektet samarbeider tett med etablerte innføringsteam i hvert enkelt helseforetak.

St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal drifter sykehusene som berøres av Helseplattformens innføring. Siden 2020 har også Sykehusapotekene HF vært en del av anskaffelsen.

Helse Møre og Romsdal HF

Foretaket har rundt 6200 ansatte som skal sikre spesialisthelsetjenester til 265 000 innbyggere i fylket. Dagens virksomhet er fordelt mellom sykehusene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund, samt flere mindre institusjoner. Et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er under planlegging. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal er Henrik Erdal.

Les mer om helseforetaket

St. Olavs hospital HF

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, tilbyr spesialisert behandling til innbyggerne. Sykehusets arbeidsoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. Sykehuset er plassert på Øya i Trondheim, men helseforetaket driver betydelig virksomhet andre steder i Trøndelag.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF er Per Olav Østbyhaug.

Les mer om helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 190 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag er Kathinka Meirik.

Les mer om helseforetaket

Sist oppdatert 06.02.2023