Brukerutvalg

For å komme enda tettere på pasienter og brukere av helsetjenesten i Midt-Norge, har Helseplattformen et eget brukerutvalg.

Visjonen for Helseplattformen er «én innbygger, én journal», der all relevant informasjon om brukere og pasienter er samlet på ett sted.

Brukernes stemmer og kompetanse har vært og er viktig i arbeidet med å sette opp journalløsningen generelt, og spesielt innbyggerportalen HelsaMi.

Les intervju med brukerutvalgets leder Svein-Rune Johannessen.

Det var styret i Helseplattformen AS som i sitt styremøte 25. oktober 2023 bestemte at det skulle opprettes et eget brukerutvalg. Dette etterfølges det tidligere brukerpanelet, som ble opprettet i 2019 og senere lagt ned.

Svein-Rune Johannessen

Svein-Rune Johannessen

Leder brukerutvalget

Leder i Sentralt brukerutvalg Ålesund kommune, leder i Regionalt brukerutvalg HMN

Olav Malmo

Olav Malmo

FFO, Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag

Rabia Kahn

Rabia Kahn

Mennesker med minoritetsbakgrunn, Brukerutvalget St Olavs Hospital

Julie Ramstad

Julie Ramstad

FFO, ungdomsrådet Helse Møre og Romsdal

Kirsten Paasche

Kirsten Paasche

Sykehusapotekene i Midt-Norge

Oddbjørn Ingebrigtsen

Oddbjørn Ingebrigtsen

Seniornett, Ørland kommune

Hans Donjem

Jens Solem

Jens Solem

A-Larm, Regionalt brukerutvalg HMN

Sist oppdatert 05.03.2024