Helseplattformens brukerutvalg er i gang

Svein-Rune Johannessen er opptatt av brukerstemmen. Som leder i Helseplattformens nye brukerutvalg skal han jobbe for at pasienter og pårørende blir hørt. - Brukerutvalget skal bidra til råd og konstruktive tilbakemeldinger for at Helseplattformen skal bli enda bedre, sier han.

Publisert 26.01.2024
Gruppebilde av medlemmene i det nye brukerutvalget
Medlemmene i Helseplattformens brukerutvalg. Fra venstre: Rabia Kahn, Jens Solem, Olav Malmo, Kirsten Paasche, Svein-Rune Johannessen og Oddbjørn Ingebrigtsen..

Brukerutvalget i Helseplattformen hadde sitt første møte torsdag 25.januar.

Deltakerne har mye relevant erfaring og kompetanse, og viste stort engasjement.Til sammen har de flere konkrete forslag til hva de ønsker å bidra med. 

Her kan du lese mer om arbeidet.

Den nyoppnevnte lederen for brukerutvalget er Svein-Rune Johannessen fra Ålesund. Han representerer pasient- og pårørendeorganisasjonene i Ålesund kommune, hvor han er leder av det sentrale brukerutvalget.  

Johannessen mener at «En innbygger – en journal», Helseplattformen, skal innføres og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i Midt-Norge.  

 - Den overordnede målsettingen har vært - og er - å gi bedre kvalitet i pasientbehandling, faglig forsvarlige helsetjenester og mer tidsmessige virkemidler. Slik kan man sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre måte for pasienter i landsdelen, sier han.

Motivert for oppgaven

I tillegg har Johannessen et varmt ønske om å øke innbyggernes medvirkning gjennom arbeidet som skal gjøres i brukerutvalget.  

- Pasienter, pårørende og innbyggere skal få bedre innsikt og deltakelse i eget pasientforløp og tilgang til egen journal. 

Som nyvalgt leder har han store forventninger til hva brukerutvalget i Helseplattformen kan oppnå, og fremhever at de skal være et talerør for pasienter og pårørende.

Brukerutvalget skal bidra til å gi råd og konstruktive tilbakemeldinger for at Helseplattformen skal bli enda bedre. 

- Brukerutvalget vil ha en viktig rolle som bidragsytere for optimalisering, videre utvikling og rekruttering av deltagere. Helseplattformen er et stort samhandlingsprosjekt hvor pasientene har en aktiv og viktig rolle gjennom å få tilgang til journalen sin via «HelsaMi».

Talerør for pasienter og pårørende

Han er også opptatt av at pasientenes stemmer ikke alltid kommer godt nok frem. 

 - I media rapporteres det stort sett om stor bekymring og delvis motstand mot å ta i bruk Helseplattformen. Informasjonen som kommer fram i media, og fra ansattes organisasjoner og tillitsvalgte, må vi ta på alvor. Så langt savner jeg imidlertid mer oppmerksomhet på pasienters erfaring med å bruke Helseplattformen og HelsaMi, legger han til.

Han synes pasientstemmen har fått for lite oppmerksomhet og at det har vært for mye fokus på det som er feil og mangler. Det vil han være med å endre på.

 - Det er mange pasienter som har opplevd og opplever meget god erfaring med Helseplattformen som virkemiddel for å få bedre og helhetlige helsetjenester, understreker han.

Selv har han kjennskap til at mange pasienter og pårørende ikke tør å stå fram og fortelle om sine erfaringer i redsel for ikke å bli trodd. Nå ønsker å sette mer søkelys på dette, og både rekruttere, mobilisere og synliggjøre pasientstemmene.

 - Og så er det en rekke andre forhold hvor jeg tror vi kan bidra på en konstruktiv måte for å bygge ned skepsis, barrierer og gi råd til styre, ledelse og ansatt i Helseplattformen. Dette uten å tape av syne at faglig forsvarlig pasientbehandling trumfer alt, avslutter han. 

Disse er medlemmene i Helseplattformens brukerutvalg:

Svein-Rune Johannessen (Leder i Helseplattformens brukerutvalg, leder i Sentralt brukerutvalg Ålesund kommune, leder i Regionalt brukerutvalg HMN)

Jens Solem (A-Larm, Regionalt brukerutvalg HMN)

Olav Malmo (FFO, Brukerutvalget Helse Nord-Trøndelag)

Rabia Kahn (Mennesker med minoritetsbakgrunn, Brukerutvalget St Olavs Hospital)

Julie Ramstad (FFO, ungdomsrådet Helse Møre og Romsdal)

Oddbjørn Ingebrigtsen (Seniornett, Ørland kommune)

Kirsten Paasche (Sykehusapotekene i Midt-Norge)