Digitale pakningsvedlegg tilgjengelig i HelsaMi

God oversikt over egne legemidler er veldig nyttig for pasienter og pårørende, men visste du at HelsaMi også gir deg tilgang til digitale pakningsvedlegg for dine legemidler?

Publisert 07.03.2024
Sist oppdatert 08.03.2024
Helsepersonell hjelper med medisinering
Illustrasjonsbilde Colourbox

Det er i dag mer enn 200 000 personer i Midt-Norge som bruker HelsaMi, og mange av disse har delt HelsaMi med sine pårørende og nære.

Informasjon om legemidler gis tradisjonelt av helsepersonell som skriver ut resept eller utleverer legemidlene på apoteket. Muntlig informasjon er derimot ikke alltid tilstrekkelig eller mulig. Nettopp derfor er digital tilgang til pakningsvedlegget en viktig kilde til informasjon for pasienter og pårørende. 

Viktig informasjon om legemidler tilgjengelig

I HelsaMi finner du oversikt over de legemidlene du bruker, og det ligger lenke til det digitale pakningsvedlegget for hvert legemiddel i din legemiddeloversikt.

Legemiddelopplysningene hentes direkte fra Felleskatalogen, som Helseplattformen har et viktig samarbeid med.

Bente Cecilie By Jansen er daglig leder i Felleskatalogen
Bente Cecilie By Jansen er daglig leder i Felleskatalogen

- Mange har nok opplevd å ikke ha papirpakningsvedlegget tilgjengelig når de først trenger dette, for eksempel det å kunne sjekke aktuelle bivirkninger eller dosering, forteller daglig leder i Felleskatalogen, Bente Cecilie By Jansen.

For tiden samarbeider Felleskatalogen med Direktoratet for medisinske produkter, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Apotekforeningen og Legemiddelindustriforeningen (LMI), om en kampanje om digitale pakningsvedlegg.

Målet er å få enda flere brukere til å velge den digitale versjonen, som alltid er oppdatert og tilgjengelig.

 - Digitale pakningsvedlegg har vært tilgjengelig for norske pasienter på felleskatalogen.no siden 2003, men fortsatt er det mange som ikke er klar over at de finnes, forteller hun.

Dette vil de nå gjøre noe med, og samarbeidet med Helseplattformen gjennom tilgjengeliggjøring av digitale pakningsvedlegg via HelsaMi bidrar inn i dette arbeidet.

Les mer om tilgjengeliggjøring i denne artikkelen fra Direktoratet for medisinske produkter

Pasienter holder seg oppdatert på bivirkninger

Medlemmer av Brukerutvalget i Helseplattformen snakker varmt om integrerte data mellom Felleskatalogen og HelsaMi. En av dem, Olav Malmo, har selv en lang liste med legemidler som han har god oversikt over i HelsaMi-appen. Han er glad for at det nå ligger en kobling til digitale pakningsvedlegg når han logger seg inn i den nye pasient – og innbyggerportalen.

 - Informasjon om legemidler oppdateres raskere digitalt enn på papir, noe som er særlig viktig når jeg er på reise, forteller han.

En annen fordel han vil trekke fram er å ha tilgang til informasjon om bivirkninger, som kan endre seg over tid.

 - Bivirkninger kan oppstå når du minst venter det, og i enkelte tilfeller en god stund etter at du har tatt i bruk et legemiddel. Da er det betryggende å kunne lese seg opp på dette, uten at du trenger å ha pakningsvedlegget som ligger i papir inni medisinesken, sier han.

Malmo understreker i tillegg at pakningsvedleggene i papirformat som regel har svært liten skrift og kan for mange være umulig å lese.

 - Med digital versjon kan man endre størrelsen på teksten selv. Digitaliseringen gjør det mye lettere for enhver med nedsatt syn å få tilgang til kritisk informasjon om bivirkninger og kontraindikasjoner, forteller Malmo.

Kirsten Paasche og Olav Malmo er medlemmer av Brukerutvalget i Helseplattformen AS
Kirsten Paasche og Olav Malmo er medlemmer av Brukerutvalget i Helseplattformen AS.

Skaper større trygghet

Kirsten Paasche sitter også i Brukerutvalget til Helseplattformen, og har fått erfare hvor avgjørende det kan være med oppdatert, digital tilgang til viktig informasjon om medisiner.

 -  I utgangspunktet mener jeg at tilgang på pakningsvedlegget må være lett tilgjengelig digitalt for både pasient og pårørende, helst ikke med for mye tekst, samt gi et tydelig signal på når lege bør kontaktes ved alvorlige bivirkninger.

I sitt møte som ansatt, både i apotek og som rådgiver i Mental Helse Norge, opplevde hun ofte at enkelte ble redde for å bruke legemidlet sitt. Noen overtolket også eventuelle bivirkninger som de leste om i pakningsvedlegg eller i Felleskatalogen på papir.

 - Da ba jeg dem selvfølgelig om å kontakte legen i stedet for bare å seponere legemidlet. Nå kan de jo selv få oppdatert informasjon rett i HelsaMi, og det er jo virkelig både betryggende og mye mer brukervennlig, avslutter hun.