Ofte stilte spørsmål

​Under finner du oversikt over en rekke tema og spørsmål vi vet mange lurer på om HelsaMi.

Ett av målene for Helseplattformen er at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og sømløs helsetjeneste.

Journalen skal følge deg i alle møter med helsetjenesten.All informasjon samles på ett sted. Det betyr at informasjonen blir oppdatert til enhver tid, og at det ikke blir nødvendig å gjenta det samme når du beveger deg mellom fastlege, sykehus, og kommunale tjenester.

Et annet mål er at du skal få mer innsikt i egen behandling og lettere få kontakt med helsetjenesten.

Det skjer gjennom innbyggerportalen HelsaMi.

Finner du ikke det du leter etter? Ta gjerne kontakt med Brukerstøtte på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 08.00 - 15.00 - vi er klare til å hjelpe deg! 

HelsaMi er innbyggernes digtale inngang til helse- og omsorgstjenester, og er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser. 

I HelsaMi kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. 

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Det er et tilbud til deg som ønsker en digital vei inn til helse- og omsorgstjenester.

Alle som er pasient eller bruker av helse- og omsorgstjenester som har Helseplattformen som journalsystem kan bruke HelsaMi.

Du kan også få tilgang som pårørende.

Veldig mange får automatisk HelsaMi på grunn av tidligere møter med helsevesenet.

Kravene er:

 • Du må være over 16 år
 • Du må kunne logge inn med ID-porten.
 • Du må være pasient/bruker ved et av sykehusene, kommunene eller fastlegene som benytter HelsaMi. Aller først ut med HelsaMi er Trondheim kommune og Øya legesenter i Trondheim. Senere kommer St. Olavs hospital og andre sykehus og kommuner med.​​​​​​​​
  Om du ikke er pasient / bruker ved ett av sykehusene:
  Ring Brukerstøtte på telefon 72 88 37 97
 • Nærmeste pårørende til voksne med særskilte omsorgsbehov og foresatte til barn kan søke om å få HelsaMi på vegne av dem ved å fylle ut et skjema i HelsaMi. Pasient/bruker kan også selv gi tilgang direkte fra HelsaMi.​

Last ned appen HelsaMi eller gå til nettsiden www.helsami.no.

Når du kommer til innloggingssiden , har du flere alternativer: 

 •  BankID med ​​mobil 
 •  BankID med app 
 •  BankID med kodebrikke
 •  Innlogging via ID-porten

Velg det alternativet du ønsker å bruke. 

​Ja, det er helt gratis å bruke HelsaMi, men du må betale egenandel for digitale videokonsultasjoner, og ved fysisk oppmøte hos en behandler.

I starten vil du kanskje oppleve at det ikke ligger mange opplysninger om deg i HelsaMi. Etterhvert som du får kontakt med helsetjenesten vil du oppleve at det ligger mer informasjon om din egen helse der. ​​

Du vil også finne:

 • Personlige helseopplysninger fra folkeregisteret
 • Timeavtaler du har fra og med oppstarten.
 • Opphold på kommunale institusjoner du har, eller har planlagt å ha, etter oppstart.
 • Spørreskjema du skal fylle ut knyttet til framtidige timeavtaler.
Du finner også helseopplysninger fra enkelte nasjonale registre, som for eksempel det nasjonale vaksineregisteret.

Bruken av HelsaMi

Du vil se dine helsekontakter som bruker journalsystemet Helseplattformen. Eksempler på helsekontakter er: Fastlege, helsesykepleier knyttet til skole eller helsestasjon, primærkontakten din hos hjemmetjenesten og andre behandlere der du har oppfølging over lengre tid.​​

 

Timeavtaler og besøk

Du kan se kommende og tidligere timeavtaler i en liste. Innbyggere ser ikke besøk med hjemmetjenesten.

Kan jeg bestille timer selv?​Ja, du kan bestille timer i appen, men du må fortsatt få henvisning fra fastlege når det er andre hendendelser enn lavterskeltilbud. ​​​​​

Ja, du kan endre og avbestille timer både hos fastlege og hos enkelte avdelinger i kommunen. Hvis endring/avbestilling ikke er tilgjengelig direkte kan du sende en forespørsel om endring eller avbestilling. Hvis forespørsel ikke er tilgjengelig må du ringe til den aktuelle avdelingen for avbestilling.

Ja, hvis du vil ha tilbud om tidligere time kan du krysse av for ventekø når du bestiller. Dersom det åpner seg en mulighet for tidligere time vil det automatisk sendes et tilbud til HelsaMi-brukeren om å akseptere det nye tidspunktet:
 
Hvis du aksepterer tilbudet endres timen automatisk fra det originale tidspunktet til det nye og tidligere tidspunktet.
 
Hvis du avviser tilbudet skjer det ingen endringer. Hvis du ikke svarer, utløper tilbudet.
 
Tilbud om tidligere timetidspunkt fungerer etter først til mølla-prinsippet.​​​​

Du kan bestille eller få videokonsultasjon hvis du ikke trenger å møte behandleren din fysisk. Videokonsultasjon i HelsaMi egner seg for konsultasjoner som ikke trenger fysisk undersøkelse eller oppmøte hos helsetjenesten.
 
Noen behandlere åpner for at innbygger kan bestille videokonsultasjon selv, men det gjelder ikke alle. Behandler kan også sette opp innbygger på videokonsultasjon hvis han mener at det er mest hensiktsmessig for innbygger.

Videokonsultasjoner kan gjennomføres internt mellom helsepersonell, mellom innbygger og helsepersonell eller mellom helsepersonell og grupper av innbyggere.

Du trenger mobil, nettbrett eller pc med kamera, du må være koblet til internett, du trenger også hodetelefoner/ørepropper.
 
Du kan utføre videokonsultasjon fra sin bolig, skole/arbeid eller på reise med mobil, nettbrett eller PC/mac.
 

Før noen timeavtaler kan du sjekke inn ved å svare på spørsmål knyttet til timen.

Du får opp et varsel i HelsaMi hvis behandler ønsker at du sjekker inn til timeavtalen. Innsjekking før timen gjør det mulig for behandlingsstedet å innhente opplysninger på forhånd.

Dette er nyttig for å sikre at HelsaMi har riktig kontaktinformasjon og for å motta svar på spørreskjema før timen.

Du vil fortsatt få den helsehjelpen du har krav på om du velger å ikke sjekke inn før timen.

 

Kommunikasjon gjennom meldinger

HelsaMi har funksjonalitet som heter «Meldinger» som brukes til skriftlig kommunikasjon mellom innbygger og helsepersonell.

Ansatte kan sende melding til pasienter og legge ved vedlegg og lenker etter behov. Innbyggere kan svare på meldinger dersom behandler har åpnet for det.

Innbygger kan også sende melding til noen behandlere, til noen kontorer og til brukerstøtte for HelsaMi.

Når du kontakter brukerstøtte for HelsaMi, kan du stille generelle spørsmål om bruken av HelsaMi og journal. Du kan også skrive et forbedringsforslag slik at vi kan fortsette arbeidet med å gjøre HelsaMi enda bedre. 

Innbygger kan kontakte brukerstøtte for å få svar på spørsmål om bruk og innhold i HelsaMi.

Ring 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00.

Du skal ikke bruke HelsaMi hvis det haster. Det kan ta flere dager å få svar på en melding.
 
 

Helseopplysninger i HelsaMi​

Du kan se en oversikt over legemidler registrert av behandlere med HelsaMi.

​Dette er en oversikt over legemidler fra de behandlerne dine som bruker HelsaMi. Her kan du be om å fornye resepter og å legge kommentarer til behandleren hvis du bruker legemiddelet på en annen måte enn forskrevet, for eksempel at du ikke tar det lenger.

Behandleren din og du går gjennom kommentarene dine når dere har neste konsultasjon, fysisk, på telefon eller digitalt.

Du finner flere ulike prøvesvar i HelsaMi, men noen typer prøvesvar blir du kontaktet direkte om.
 
Noen prøvesvar kommer automatisk til deg i HelsaMi. Andre prøvesvar må behandleren din se på før de blir delt med deg. Enkelte prøvesvar får du vite om direkte fra behandler. Ikke fordi resultatet nødvendigvis er ille, men fordi det er bestemt at du alltid skal få høre svaret på denne typen prøver direkte fra behandler.

I HelsaMi finner du en oversikt over dine registrerte allergier.
 
Allergier som ikke er registrert av behandlere som bruker HelsaMi finner du ikke her, med mindre du ber om at de blir lagt inn. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

I HelsaMi finner du oversikten over alle vaksiner.
 
Oversikten over vaksinene du har tatt blir hentet fra det nasjonale registeret for vaksiner. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

Du ser dine kroniske diagnoser og helseproblemer i HelsaMi.
 
Det du ser er de helseproblemene og varige eller kroniske diagnosene behandlerne dine har lagt til på lista over dine helseproblemer. Du finner oversikten under menypunktet «Oversikt over helseopplysninger».

Besøkssammendrag er en oppsummering fra konsultasjoner og behandlinger i HelsaMi.
 
Besøkssammendraget beskriver hvor du var, når, hvem som behandlet deg og annen aktuell informasjon. 
 
Sammen med besøkssammendraget kan behandler legge ved et notat der han eller hun dokumenterer hva som er gjort i behandlingen. 
 
Du finner besøkssammendrag og notater under menypunktet «Timeavtaler og besøk».
 

Kommunale tjenester

Ja, du kan sende en henvendelse gjennom HelsaMi. I henvendelsen må du svare på noen spørsmål om hva du trenger.

Ja, du får brev med svar på søknaden i HelsaMi. Vedtaksbrevet med svar på søknaden finner du også i helsenorge, i digipost og du får det tilsendt i posten hvis du ikke har åpnet det digitalt.

Ja, du kan klage på vedtak om kommunale tjenester i HelsaMi. Klagen behandles av saksbehandler i kommunen og du får svaret på klagen i HelsaMi.

Du vil bare se primærkontakt under «mine helsekontakter».

Nei, de kommer ikke opp. Men ansvarsgruppemøter og tverrfaglige møter i hjemmet kommer opp.

Nei, notater fra hjemmebesøk kommer ikke opp i HelsaMi.

 

Personvern og sikkerhet​

Andre får ikke tilgang til din HelsaMi.


Med ID-porten har du som bruker HelsaMi helseopplysningene dine godt beskyttet. Du logger inn med ID-porten og skal ikke dele den innloggingen med andre, selv ikke dine nærmeste. Slik blir HelsaMi like trygg som bankkontoen din.

​Du kan be om å få se din egen pasientjournal.Du kan be om flere opplysninger fra pasientjournalen din enn det som er standard deling i HelsaMi.

Dette har du rett på ifølge Pasient- og brukerrettighetsloven. Du søker om innsyn gjennom «Mine dokumenter» i HelsaMi.

Du kan se oversikten over hvem som har åpnet din journal. Oversikten gjelder både pårørende du selv har gitt tilgang og helsepersonell. 

Hvordan søke innsyn i journal:

 1. Mine dokumenter
 2. Innsyn i journaler
 3. For å be om innsyn må du fylle ut dette skjemaet. (trykk på den grønne teksten)
 4. Beskriv så nøye som mulig hva du trenger fra din journal
 5. Send inn (behandlingstid er 30-60 dager)

Du kan selv deaktivere HelsaMi-kontoen din.
 
Du kan også aktivere kontoen din igjen. Det gjør du ved å ringe HelsaMi Brukerstøtte på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00, så hjelper vi deg med å aktivere kontoen din igjen. Har du deaktivitert HelsaMi, vil ikke informasjonen du har der gå tapt. 
 
 

Spørreskjema og målinger

Du finner spørreskjema behandleren din har sendt til deg under menypunktet «spørreskjema». Svarene dine blir lagret og behandleren din kan se svarene.

Du vil bare se spørreskjema du har svart på i det siste.

Nei, ikke gjennom HelsaMi. Kun du som pasient/bruker og eventuelle pårørende kan svare på spørreskjema gjennom HelsaMi.

 

Tilgang for foreldre og pårørende

Du som er over 16 år, som har samtykkekompetanse, kan gi tilgang til at andre voksne over 18 år kan se din HelsaMi-konto eller utføre handlinger på vegne av deg gjennom HelsaMi. I HelsaMi vil du også ha oversikt over hvem som har tilgang og hvem du har tilgang for.

Du kan enkelt gi og ta bort tilgang til pårørende. Når du er logget inn i HelsaMi kan du gi tilgang til pårørende. Du kan selv også ta bort tilgang du tidligere har gitt til andre/pårørende. Det gjør du under menypunktet «Del journalen min med andre».

Du kan også benytte deg av et papirskjema om den som søker ikke har HelsaMi eller BankID.

Skjema for pårørende (PDF).pdf

Foreldre kan be om å få tilgang til egne barn gjennom å fylle inn et skjema på sin egen HelsaMi. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerteadresse som barnet vil få tilgang.

Du mister tilgangen når barnet fyller 16 år.

Du kan gi pårørende over 18 år tilgang til din HelsaMi. Du kan velge mellom ulike tilganger når du gir tilgang. Du kan når som helst trekke tilgangen tilbake.

Fosterforeldre vil ikke få tilgang til fosterbarn. Bare foreldre med foreldrerett der en av foreldrene har samme folkeregistrerteadresse som barnet vil få tilgang. HelsaMi følger samme praksis som helsenorge.no

Barn kan kun representeres av foreldre med foreldreansvar. Personer over 18 år kan gi fullmakt til den de ønsker, for eksempel et søsken.

Du kan søke om å få tilgang til personer uten samtykkekompetanse gjennom HelsaMi. Du vil bare få tilgang hvis du kan legge fram dokumentasjon som beviser at du har rett til informasjonen og til å kommunisere på vegne av personen.

Dette må være en permanent samtykkekompetansevurdering som er utført av en behandler. 

Du finner en oversikt over hvem du har tilgang på vegne av og hvem som har tilgang for deg på HelsaMi.
Under menypunktet «Tilgang» finner du oversikten.

 

Personlige innstillinger

​Ja, du kan velge dine egne snarveier i HelsaMi. Under «Endre snarveiene dine» i seksjonen «Kontoinnstillinger» nederst i menyen kan du endre snarveiene dine, altså de menypunktene du har lyst til å legge øverst på siden for å finne dem raskt.

Du kan selv velge hvordan du vil få varsler fra HelsaMi. Under menypunktet «Varselinnstillinger» kan du velge hvordan du vil bli varslet når det er noe nytt i HelsaMi, for eksempel en melding, et prøvesvar eller et spørreskjema til deg.

Du kan velge varsel i appen, tekstmeldinger eller e-post.​​

​Pass på at din adresse, e-postadresse, telefonnummer i HelsaMi er riktig. Informasjonen legger du inn i menypunktet «Personlige opplysninger». Her finner du også feltet «Valgfrie tilleggsopplysninger».

Der kan du velge å fylle ut punkter hvis du mener det er viktig at helsekontaktene dine vet dette om deg, for eksempel språk.

De opplysningene du ikke får endret selv, kan du ta kontakt med Brukerstøtte for HelsaMi på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 - 15.00 for å endre. 

 

 
 
 

Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi?

Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi, oppretter tilgang for deg selv og andre, finner journalinformasjon eller trenger du annen hjelp med portalen?

Ring oss på telefon 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00 - vi er klare til å hjelpe deg!

Kontakt og brukerstøtte
En person som sitter i en stol
Sist oppdatert 29.05.2024