- Noe usikkerhet, men stort sett greit

Ni nye kommuner bruker nå Helseplattformen i sitt daglige virke, i tillegg til de ti fra før. Vi har forhørt oss med hvordan det går blant noen av brukerne få dager etter at de tok i bruk den nye journalløsningen.

Publisert 13.11.2023
Et par menn i hvite labfrakker står foran en datamaskin

En av dem som trives med å gå nattevakt er Birte Sofie Bergem. Hun jobber i hjemmetjenesten i Vestnes, og meldte seg tidlig som superbruker.

- Jeg vil være med på å utvikle dette. Jeg er overbevist om at dette blir bra. Nå i starten kan vi ha dialog med hverandre inne i systemet, såkalt "sikker chat", og det er til stor hjelp nå i starten. 

En kvinne som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en jente som sitter ved en datamaskin
Birte Sofie Bergem gjør seg klar som superbruker på nattevakt i hjemmetjenesten i Vestnes kommune. Foto: Helseplattformen

- Noen er usikre, men stort sett går det smertefritt

Ved Råkhaugen omsorgsenter i Molde jobber vernepleier Glenn Andre Flusund. Ved avdeling Furutoppen har han jobbet som instruktær og ledende superbruker i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. Han har også et svar til dem som mener at det er mange flere klikk for de ansatte i den nye jounalløsningen.

Superbruker Glenn Andre Flusund formidler sine erfaringer kort tid etter at Råkhaugen omsorgsenter og sjukeheim tok i bruk Helseplattformen


- Jeg får det til

Erling Rosentrøm er tilsynslege ved Rauma helsehus i Åndalsnes. Han tror det vil bli litt utfordrende å lære seg Helseplattformen de første ukene, men mener at det vil gå seg til etter hvert. 

- Jeg er positiv, det er onsdag og dag tre. Nå sitter jeg for første gang med Helseplattformen uten å ha noen som ser meg over skuldra. Jeg får det til. Det er ingen tvil om at dette er et system med mange muligheter. Jeg har erfaring fra flere deler av helsetjenesten, og har absolutt kjent på problemet med at jeg ikke har hatt tilgang til informasjon i forbindelse med pasientbehandling. Jeg tror Helseplattformen er et skritt i riktig retning. 

Tilsynslegen på Rauma helsehus understreker at det sjeldent oppstår akutte situasjoner på et sykehjem, og at dette gjør det enklere å lære seg et nytt journalsystem. 
-Her er det mindre stress enn for eksempel på et sykehus, sier Rosenstrøm. 

Et par menn i hvite labfrakker står foran en datamaskin
Tilsynslege T.Rosenstrøm ved Rauma helsehus tror Helseplattformen er et skritt i riktig retning. Her sammen med sykepleier Elise Aak. Foto: Rauma kommune

-Har lyst til å lære noe nytt

Ved Bergmo omsorgsenter i Molde var helsefagarbeider Herman Rimstad Torhaug raskt ute med å si ja til være superbruker. Han synes oppfølging av sår hos pasienter blir særlig godt ivaretatt i Helseplattformen, der ansatte bruker en såkalt avatar som viser et 3D-bilde av pasienten. 

Det har blitt lettere å administrerer medisiner, synes Herman Rimstad Torhaug.