Kommune nummer ti kommer på fredag kveld

Midt-Norges nest største kommune, Ålesund, er klar for å koble seg på Helseplattformen. Fredag 28.april kl.22.00 slås det nye systemet på, og over 3000 ansatte får et nytt arbeidsverktøy.

Publisert 27.04.2023
En by med lys om natten
Foto: Colourbox

-Mange års arbeid for å forberede og bygge en felles journal til beste for pasienter og helsepersonell skal settes ut i livet. Vi gleder oss til å bli den første kommunen i Møre og Romsdal som tar i bruk Helseplattformen, sier Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef for helse og omsorg i Ålesund.

Har tatt nødvendige forhåndsregler

Kommunen regner med at det vil bli en del innkjøringsproblemer i starten for de de ansatte vil trenge tid til å venne seg en ny måte å løse arbeidsoppgavene på. I dag har kommunen tre ulike system som alle blir byttet ut med Helseplattformen.  

I starten kan innføringen føre til at tilbudet til brukere og pårørende blir noe redusert. Det kan være i form av lengre svartid på telefon, lengre saksbehandlingstid, litt mindre tid til pasienter og pårørende og at besøk blir forsinket. 

- Vi vurderer løsningen for forsvarlig og er klare til å ta den i bruk. Vi skal fortsatt holde oppe et forsvarlig tjenestetilbud, men ber om forståelse og tålmodighet dersom tilbudet ikke helt lever opp til vanlig standard, sier Vasstrand Synnes. 

HelsaMi- innbyggernes egen portal

Gjennom den digitale portalen HelsaMi kan innbyggerne få oversikt over egne helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. Du kan også få tilgang for andre, for eksempel barn eller andre voksne som har deg som pårørende. Voksne må gi deg tilgang. Du ser ingenting uten at den voksne pasienten ønsker det selv. I Ålesund har rundt 2600 innbyggere allerede logget seg på HelsaMi som vil få mer innhold avhengig av hvilken kontakt den enkelte har med helse-og omsorgstjenesten i kommunen. I alt har nesten 121 000 innbyggere i Midt-Norge logget seg på HelsaMi per 27.april.

Mer om hvordan HelsaMi fungerer

En vannmasse med bygninger langs den
Ålesund med sine 67 400 innbyggere er Midt-Norges nest største kommune. 28.april tar de ansatte i helsetjenesten Helseplattformen i bruk. Foto: Helseplattformen

Opplæring og brukerstøtte

De ansatte i helsetjenesten i Ålesund startet opplæring i januar, og har i tillegg til fysiske kurs gjennomført egentrening både før og etter kursene. De første ukene etter at løsningen er tatt i bruk stiller Helseplattformen med brukerstøtte ute i alle enheter i kommunen. I tillegg har Ålesund selv egne instruktører og rundt 340 superbrukere som er satt opp for å hjelpe kolleger som står fast.

 

66 prosent av innbyggerne i regionen bor i kommuner som har sagt ja
Med Ålesund påkoblet er det tilsammen ti kommuner som bruker Helseplattformen i tillegg til St. Olavs hospital og alle sykehuslaboratorier i Midt-Norge. Per 26.april har 27 kommuner vedtatt å ta i bruk Helseplattformen.