Avventer vedtak

Styret i Helseplattformen AS avventer vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF den 26. januar om ønsket fremtidig innføring for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.  

Publisert 25.01.2023
Sist oppdatert 30.01.2023

Helseplattformen AS sitt styre skulle opprinnelig behandle både budsjett for 2023 og forslag til ny innføringsplan for helseforetakene i sitt møte 25. januar. Styret besluttet å avvente videre behandling til etter styremøtet i Helse Midt-Norge RHF 26. januar.

Styret for Helseplattformen AS fikk en grundig statusgjennomgang som inkluderte demonstrasjon av utvalgte deler av løsningen slik den fungerer i produksjon i forkant av møtet. Gjennomgangen viste at det er kontroll på e-meldingsområdet og at det ikke er kjente feil i løsningen når det gjelder legemidler. 

– Styret er veldig fornøyd med innsatsen medarbeiderne i Helseplattformen legger ned. Utviklingen av løsningen er gjort i tett samarbeid og i tråd med ønsker både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Vi vil berømme alle som har tatt i bruk løsningen i kommuner og sykehus for gode bidrag til at løsningen blir enda bedre, sier styreleder i Helseplattformen AS, Helge Garåsen. 

Helseplattformen er en felles samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet er bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet – til det beste for pasienten. 

Berører ikke kommunene

Seks kommuner innførte Helseplattformen samtidig med St. Olavs hospital i november og melder om at løsningen fungerer godt. Innføringen for kommunene i 2023 vil ikke blir berørt av en eventuell justert innføringsplan for sykehusene, og fortsetter som planlagt.  ​