Bedre digital svangerskapsomsorg med HelsaMi

Nå blir det mindre papir både for den gravide og helsepersonell når helsekort for gravide ligger i HelsaMi.

Publisert 25.10.2023
Nå kan du som gravid fylle ut spørreskjema forbundet med svangerskap i HelsaMi. Foto: Colorbox

I HelsaMi mottar den gravide i dag nyttig informasjon om sin graviditet. Blant annet ligger Helsekort for gravide digitalt tilgjengelig i HelsaMi. Det er gjort ytterligere forbedringer i den digitale kommunikasjonen mellom gravid og helsepersonell. Nå kan den gravide også gi helsepersonell nyttig informasjon digitalt via HelsaMi.  

Nå kan du som gravid fylle ut spørreskjema forbundet med svangerskap i HelsaMi. Foto: Colorbox
Nå kan du som gravid fylle ut spørreskjema forbundet med svangerskap i HelsaMi. Foto: Colorbox

Kan svare og sende spørrreskjema via HelsaMi

Forbedringene gjør at spørreskjema om levevaner og helseopplysninger automatisk blir sendt ut til den gravide i HelsaMi når hun bestiller sin første time til svangerskapskontroll. Det betyr at den gravide mottar et digitalt spørreskjema i HelsaMi og kan svare på spørsmål og sende spørreskjema digitalt inn igjen via HelsaMi. Disse spørreskjemaene er tidligere fylt ut av jordmor på papir. Nå gjøres det digitalt og tilbakemeldinger fra gravide testbrukere er at dette kan være med på at de svarer mer ærlig når de gjør det digitalt.

Svarene legger seg automatisk der de skal

Presentasjonen av informasjon i spørreskjema er tilpasset både den gravide og helsepersonell. Informasjon fra spørreskjemaene som er relevant for helsepersonell kommer direkte inn i journalen på rett plass sammen med andre journalopplysninger til den gravide. Informasjonen som er relevant for den gravide kommer på rett sted i Helsekort for gravide i HelsaMi. Svarene den gravide sender inn gjennomgås av jordmor og den gravide under konsultasjon, og eventuelt sykdom legges inn i journalen av jordmor eller lege. Når svarene er gjennomgått blir de synlige i journalen, i Helsekort for gravide, og de vil legge seg inn i Medisinsk fødselsregister skjema (MFR-skjemaet) som sendes til Folkehelseinstituttet (FHI) etter fødsel. Tidligere ble denne informasjonen manuelt fylt inn i MFR-skjema av jordmor. Nå fylles informasjonen automatisk. Dette vil på sikt gi en bedre kvalitet på dataene som FHI bruker i sin forskning.  

Kan gi samtykke til tidlig ultralyd via HelsaMi

I tillegg kan den gravide nå gi elektronisk samtykke i HelsaMi til om hun vil ha tidlig ultralyd og NIPT test ved Senter for fostermedisin. Når hun får sin timeavtale i HelsaMi vil hun få link til informasjon om hva undersøkelsene innebærer og hun kan samtykke om hun vil ha denne undersøkelsen eller ikke i HelsaMi.

Forbedringene gjelder fra 24.oktober 2023.