Styremøte i Helseplattformen AS

Styret for Helseplattformen AS behandlet mandag status for innføringsprosjektet. Her kan du lese møtedokumentene.

Publisert 19.12.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

I møtet mandag erkjente styret behov for videre optimalisering og feilretting av løsningen, samt bistand fra Helseplattformen til tiltak internt på St. Olavs hospital, før videre innføring i helseforetakene. En endelig beslutning om hvordan dette eventuelt påvirker videre innføringsplan blir ikke tatt før i januar av styret for Helse Midt-Norge RHF​.

Styret understreker viktigheten av at det planlegges med tilstrekkelig styrking av bemanningen/ressurssituasjonen i Helseplattformen AS for å optimalisere løsningen og bidra i nødvendige opplærings- og oppfølgingsaktiviteter ved St. Olavs hospital, for å sikre en best mulig bruk av løsningen ved sykehuset. Styret ber om en vurdering av bemanning og ressurssituasjon med tanke på om opprinnelig innføringsplan kan gjennomføres. 

Helge Garåsen

Styreleder Helge Garåsen (bildet) ber om at at det legges fram en sak om dette i et ekstraordinært styremøte den 5. januar 2023​​.
Møtedokumentene finner du i Helseplattformens styreportal​.​​​