Brev sendes ut på nytt

Styret for St. Olavs hospital fikk mandag en orientering om brev som er sendt ut fra sykehuset og ikke har kommet frem.

Publisert 13.03.2023
Sist oppdatert 12.04.2023
Ikon

​​6. mars ble det klart at 16438 brev ikke har kommet fram til alle som skulle motta dem. ​En gjennomgang viser at  9294 av disse disse er kopier til fastlegene om at pasienten er innkalt til time. Pasienten har mottatt brevet.

De resterende 7144 brevene vil bli sendt ut. For de pasientene der det fremkommer at forsinket utsending kan ha medført konsekvenser for oppfølging, vil det bli gjort en individuell vurdering av behov for tiltak umiddelbart. Så langt er det funnet 21 slike brev etter at over 6300 er gjennomgått.

Saken ble gjort rede for i ekstraordinært styremøte i Helseplattformen AS 8. mars. Det ble da erkjent at systemet var satt opp på en slik måte at det var for lett å gjøre feil ved bruk av de innebygde brevmalene (Se protokoll og presentasjon​).

​Helseplattformen AS har fra 13. mars gjort endringer i løsningen for å unngå at feilen igjen oppstår. I tillegg er det satt i verk overvåkning av systemet for utsending av brev.  ​​

Pressemelding og styredokumenter for St.Olavs styremøte mandag finner du her på Stolav.no.