Brukerpanelet er igang

De skal delta i arbeidet med Helseplattformen på vegne av pasienter og innbyggere i Midt-Norge. Sammen med helsepersonell skal brukerpanelet høres i mange spørsmål om hvordan den nye pasientjournalen skal utformes.

Publisert 28.10.2019
Sist oppdatert 13.11.2019

Helseplattformens brukerpanel har bred representasjon fra brukere av spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste, godt fordelt på geografi, kjønn og alder. Brukernes stemmer og kompetanse skal inn i arbeidet med å konfigurere journalløsningen generelt, og spesielt pasient- eller innbyggerportalen som følger med.

Flere gode diskusjoner under brukerpanelets møte, her ved Unni Kristiansen og Britt Elin Strand.

Flere gode diskusjoner under brukerpanelets møte, her ved Unni Kristiansen og Britt Elin Strand.

Ulik kjennskap til Helseplattformen

Oppstartsmøte for brukerpanelet ble holdt i Helseplattformens lokaler på Pirsenteret i Trondheim 22.oktober. Deltakerne var rekruttert via brukerutvalgene og kommunale råd og organisasjoner. Noen hadde god kjennskap til Helseplattformen, mens det for andre var første møte.

Les også: Regional brukerkonferanse 2019

Hensikten med dagen var å bli kjent med hverandre og få en innføring i hva arbeidet med innføringsprosjektet vil innebære. Leder for regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge, Snorre Ness, er blant dem som har ivret for at utvalget skulle komme igang, og han fremhevet viktigheten av å løfte perspektivet og delta på vegne av alle innbyggere og brukere.

Alle deltakerne presenterte seg og egne forventninger til Helseplattformen. Flere trakk fram tema som trygghet, personvern, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og helhetlige løsninger som omfatter alle pasienter.

Snorre Ness er leder for regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge og en av medlemmene i Helseplattformens brukerpanel.

Snorre Ness er leder for regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge og en av medlemmene i Helseplattformens brukerpanel.

Klart i 2021

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten og innbyggeren i alle møter med helsetjenesten – hos fastlege, på sykehus og i kommunal helsetjeneste.  Helsepersonell fra hele regionen er mobilisert for å delta i arbeidet med å konfigurere (sette opp) løsningen tilpasset behovene til helsetjenesten i Midt-Norge. Når disse nå er kommet igang med arbeidet, var etablering av brukerpanelet neste steg.

Med journalløsningen følger en pasient- og innbyggerportal der du som innbygger lett kan få innsyn i egen journal og oversikt over egen behandling. Utforming av denne blir den viktigste oppgaven å delta i for brukerpanelet, men også i andre deler av løsningen er det viktig at brukernes stemme blir hørt.

Journalløsningen skal settes i produksjon fra høsten 2021.

Helseplattformens brukerpanel

Olav Malmø (BU HNT)
Unni Kristiansen (BU HNT)
Emilie Haugan (Ungdomsråd HNT)
Gina E. Strøm (BU APO)
Asbjørn Hellem (BU APO)
Ann-Mari Romul (BU STO)
Anne Lein (BU STO)
Victoria Ulsten Sporsheim (Ungdomsråd HMR)
Asbjørn Ringdal Gausdal (BU HMR)
Ingrid Løset (BU HMR)
Linda Saksvik (Ungdomsråd STO)
Martin Løvås (Ungdomsråd STO)
Snorre Ness (RBU)
Eilin Reinaas (RBU)
Jens Solem (RBU)
Randi Wiggen (Trondheim kommune)
Arne Silset (Trondheim kommune)
Britt Elin Strand (Trondheim kommune)
Håvard Ravn Ottesen (Trondheim kommune)
Tommy Asbjørn Torseth (Nordre Trøndelag)
Jan Erik Løkke (Nordre Trøndelag)
Sjur Brande (Møre og Romsdal)
Janne Remøy Endresen (Møre og Romsdal)

Helseplattformens brukerpanel samlet i oktober 2019.

Helseplattformens brukerpanel samlet i oktober 2019.