Ekstra ressurser til Helseplattformen

Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet status for innføring av Helseplattformen torsdag. Arbeidet med feilretting og optimalisering av Helseplattformen intensiveres og fortsetter ved St. Olavs hospital.

Publisert 15.12.2022

Styret kommer til å ta stilling til videre utrulling til Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal tidlig i januar etter en evaluering i uke 1.

Les mer på Helse Midt-Norges nettsider.

Saksunderlaget for styret kan leses her​.