- En formidabel innsats

Klokka 22.00 var de gamle systemene slått av, og alt klart for at ni nye kommuner tok i bruk den felles journalløsningen Helseplattformen.

Publisert 03.11.2023
En gruppe mennesker som ser på telefonene sine
Ved Glomstua omsorgssenter i Molde var det stor spenning blant de ansatte som var på jobb fredag kveld. Foto: Molde kommune

Det var stor spenning i de ni kommunene de siste timene før det nye systemet ble skrudd på. Sjekkpunktene ble gjennomgått for å sikre at alt arbeid med for eksempel integrasjoner, migrering og e-meldinger var i rute. Innføringen er bevisst lagt til et tidspunkt der det er mindre aktivitet enn ellers i uka.  
 
Fredag klokka 21.37, en knapp halvtime før skjema, bekreftet hver av de ni kommunene at de var ferdige med å legge over alle sine pasienter (korttids- og langtidspasienter og brukere) og kliniske data i Helseplattformen. Dermed kunne Helseplattformen tas i bruk- på nøyaktig samme klokkeslett som da Ålesund koblet seg på løsningen 28.april i år. 

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
Fra Kristiansund kommune fredag kveld der kommunedirektør Arne Ingebrigsten hadde med seg innføringsteamet som har ledet forberedelsene til å ta i bruk Helseplattformen i kommunen. Foto: Kristiansund kommune

-Jeg er ekstremt fornøyd med at kommunen i kveld tok i bruk Helseplattformen sammen med åtte andre kommuner i regionen, smiler kommunedirektør i Kristiansund,  Arne Ingebrigtsen.

- Innsatsen og engasjementet til alle som har jobbet med dette prosjektet den siste tiden har vært imponerende. Det har vært lange dager og stor innsats er lagt ned. Nå har vi nådd den første milepælen i denne sammenhengen. 

-Jeg er takknemlig for at vi er nummer fem i rekken av de som tar Helseplattformen i bruk, at både Trondheim og Ålesund kommuner har gjort dette før oss. Jeg er overbevist om at det har gjort vårt arbeid enklere, understreker kommunedirektøren.

En gruppe mennesker som står foran en skjerm
Også i Rindal ble det markert at kommunen gikk over til Helseplattformen. Klokka 22.08 kom den første e-meldinga inn til kommunen fra St.Olavs hospital. Foto: Line Raustein

Molde-ordføreren: Vi må løfte i lag

Arbeidslistene fungerer, var  rapportene som kom fra Glomstua omsorgsenter i Molde der de ansatte på kveldsvakt kunne ta i bruk Helseplattformen for første gang.
For nyvalgt ordfører i Molde, Trygve Grydeland (H), var det en spennende opplevelse å delta i markeringen der kommunen gikk over på den andre siden. 

- Jeg vil benytte anledningen til å skryte av de ansatte, og understreker at innføringa av Helseplattformen er et eksempel på at hvis kommune-Norge skal møte framtidas utfordringer så må vi løfte i lag, sier Molde-ordføreren. 

- For oss under 40 er Helseplattformen en tidsriktig ide, sier den sylferske ordføreren i Molde, Trygve Grydeland (H).

 

Stolt av arbeidet som er utført

- Det er en formidabel innsats som ligger bak innføringen av Helseplattformen i de ni kommunene Molde, Kristiansund, Hustadvika, Aukra, Fjord, Sula, Vestnes, Rauma og Rindal. Jeg er stolt av arbeidet som er utført både ute i kommunene og i teamene våre i Helseplattformen for å forberede denne store overgangen, sier Trond Utne, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen.

En mann som sitter i en stol
Trond Utne, konstituert administrerende direktør i Helseplattformen, fulgte med på innføringen av de ni kommunene fra Piren i Trondheim. Foto: Helseplattformen 

34 000 ansatte bruker Helseplattformen per nå

Med de nye kommunene påkoblet er det i alt 19 kommuner som sammen med St. Olavs hospital bruker Helseplattformen. Til sammen benytter nå nærmere 34 000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge den felles journalløsningen.  
 
34 kommuner har til nå enten tatt i bruk Helseplattformen eller inngått avtale om å ta den i bruk. Disse kommunene dekker 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge.   
   
- Helseplattformen skal bidra til bedre og mer effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjensten. Å få koblet alle aktørene på den felles journalløsningen er derfor et viktig steg på denne reisen, sier Trond Utne.