Endrer formatering på utgående epikriser

Mange helseinstitusjoner utenfor Helseplattformen har etter produksjonssetting 12. november hatt utfordringer med å lese epikriser fra St. Olavs hospital. Det er nå funnet en løsning for dette.

Publisert 20.01.2023

Etter at Helseplattformen ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital og i seks nye kommuner 12. november, er det opplevd utfordringer med blant annet epikriser som sendes til fastleger utenfor Helseplattformen. Intenst arbeid med retting av dette bærer nå frukter.

Formateringer i epikriser som sendes ut fra journalløsningen Helseplattformen endres fra mandag 23. januar klokken 08.30.

Endringene i formatet bevarer tabellstrukturen som aktørene er vant med, mens annen tekstformatering fjernes. Dette er testet opp mot elleve mottakssystemer, hvor alle har bekreftet at informasjonen er lesbar og at den grunnleggende strukturen er ivaretatt. 

Enkelte systemer der mottakere frem til nå ikke har hatt problemer med å tolke tidligere format, vil kunne oppleve en forringing i format på mottatte meldinger. Nåværende løsning må sees på som et foreløpig kompromiss for å sikre god kommunikasjon med alle aktører. 

Helseplattformen jobber videre sammen med nasjonale myndigheter for å sikre god bruk av standarder i e-meldinger.