Endrer plan for fastlegene

Tilbakemeldinger fra fastlegene blir viktige når Helseplattformen og Epic nå endrer innføringsplanen for fastleger som skulle innføre løsningen i november. - En klok avgjørelse, sier lederen for Sør-Trøndelag legeforening.

Publisert 02.09.2022

​Etter første innføring i mai hos Øya legesenter  har Helseplattformen fått gode og konstruktive tilbakemeldinger fra legesentret om effektivitet og brukervennlighet i løsningen.

68 endringer er til nå gjennomført i tråd med innspillene fra fastlegene etter innføring i mai, og det har forbedret fastlegens arbeidsflate.

- Helseplattformen prioriterer høyt å sikre en god og effektiv løsning for fastleger, og erkjenner at det er sider ved løsningen som trenger forbedring for å øke brukervennligheten. Vi har derfor tatt opp saken med ledelsen hos vår leverandør Epic, sier viseadministrerende direktør Christer Mjåset. 

- Vi har et godt etablert samarbeid med fastlegene. Nå gjennomføres en helhetlig analyse i samarbeid mellom fastlegene, Helseplattformen og Epic som legger grunnlaget for videre utvikling.

Her vil tilbakemeldingene fra Øya legesenter være spesielt verdifulle. Legesenteret er Trondheim kommunes pilotkontor som har prøvd ut løsningen siden 7. mai.

Derfor vil ikke Helseplattformen tas i bruk ved fastlegekontorene og legevakten i de kommunene som innfører løsningen i november. Disse – fjellregionen og Fosen-kommunene – vil fortsatt erstatte sine øvrige systemer for helse og velferd med den nye felles journalløsningen, men for fastlegene utsettes innføring til arbeidet er gjennomført.

- Det å få med fastlegene er avgjørende for å realisere visjonen om Helseplattformen. Vi har store ambisjoner om å tilby fastlegene en effektiv og brukervennlig løsning. Epic, som er verdens ledende leverandør på området, står sammen med oss i dette arbeidet, sier viseadministrerende direktør Christer Mjåset.

- Dette høres ut som en klok avgjørelse. Jeg er glad for at man gjør sitt ytterste for å gjøre løsningen konkurransedyktig og god. Det sier leder for Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder.