Feilaktige SMS'er om timeavtale

I overgangen til nytt journalsystem har noen pasienter mottatt SMS om at timen ved St.Olavs hospital er avlyst eller endret. Informasjonen som ligger i HelsaMi er oppdatert. 

Publisert 18.11.2022

Noen pasienter har mottatt feilaktige SMS-er om at timen er avlyst eller endret. St. Olavs hospital beklager ulempene dette har medført og har sendt ut en pressemelding ​om saken.

Idet St. Olav gikk over til nytt journalsystem ble alle timeavtaler lastet inn på nytt i Helseplattformen. Det førte til at to identiske timer ble vist i Helsenorge. Det ene duplikatet ble avlyst, og SMS om avlysningen gikk ut til alle pasienter ved en feil.

St. Olavs hospital er i kontakt med Helseplattformen og Epic for å få løst problemet.

St. Olav anbefaler alle pasienter som har time ved sykehuset om å logge inn på innbyggerportalen HelsaMi for å se riktig informasjon om avtalen sin. Du finner mer informasjon om dette her på helsami.no.

Sykehuset sender også ut en SMS med påminnelse om pasientenes timer 14 dager i forveien .

Informasjonen er også oppdatert på helsenorge.no, men her vil man fortsatt se de avlyste duplikat-timene.