Foreslår å endre innføringsplan

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar torsdag 26. januar stilling til forslag om endret innføringsplan for Helseplattformen i regionens sykehus. Planen for kommunene opprettholdes.

Publisert 21.01.2023

Innføringsdato for Helse Nord-Trøndelag foreslås til 4. november og for Helse Møre og Romsdal er forslaget 27. april neste år. Feilretting, nødvendig optimalisering og opplæring ved St. Olavs hospital skal være ferdigstilt innen 15. mai, skriver Helse Midt-Norge RHF på sine nettsider.

​I styredokumentet som kan leses her, står det blant annet om utfordringene St. Olavs hospital opplevde med å ta i bruk løsningen 12. november, som var større enn forutsatt. På bakgrunn av fortsatte driftsutfordringer fattet styret i Helse Midt-Norge 5. januar vedtak om å utsette innføring i Helse Nord-Trøndelag, som var planlagt til 11. februar 2023. St. Olavs hospital rapporterte per 12. januar at det fortsatt er utfordringer knyttet til innføringen av Helseplattformen som medfører at den planlagte aktiviteten ved sykehuset er lavere enn normalt. Situasjonen har bedret seg siden de første ukene. 

Helseforetakene organiserer innføring ved sykehusene i et regionalt innføringsprosjekt. Den felles journalløsningen er i dag i drift i sju kommuner og skal innføres i tre til før sommeren. Helseplattformens styre ber administrerende direktør opprettholde gjeldende innføringsplan for kommunene.

Styredokumenter for Helseplattformen AS kan leses her

Kommunene Os, Holtålen, Åfjord, Indre Fosen, Ørland og Røros satte løsningen i drift samtidig med St. Olavs hospital. Kommunene melder at de som forventet hadde noen utfordringer i starten med å gjennomføre en så stor omstilling, men at disse har blitt løst fortløpende. De peker blant annet på at de får raskere tilgang til informasjon om pasientene so​m overføres fra St. Olavs hospital til kommunal tjeneste. Samtidig er de klare på at de ikke kan utnytte plattformen fullt ut før fastlegene også er påkoblet. 

Etter innføring av løsningen på Øya legesenter, ble det basert på tilbakemelding fra fastlegene identifisert behov for vesentlige forbedringer, og Helseplattformen AS stoppet midlertidig videre utrulling av løsningen til fastleger. Behovene er spesifisert, og løsningen for fastlegene er under videreutvikling. Helseplattformen planlegger å gjennomføre pilot på ett eller to fastlegekontor høsten 2023. ​​