Stor interesse for å delta på forskningsseminar

På kort tid ble seminaret som skal samle erfaring og kunnskap rundt gjenbruk av helsedata fylt opp. I september inviterer Helseplattformen til et forskningsseminar med en rekke foredrag om hvordan strukturert pasientinformasjon kan brukes på tvers av nivåer og tjenester.

Publisert 13.09.2023
En person som skriver på en bærbar datamaskin

Når flere aktører bruker samme terminologi blir det enklere å nå målet om at riktig og presis helseinformasjon følger pasienten gjennom hele forløpet. Med et standardisert helsespråk bedres informasjonsflyten i de ulike delene av helsetjenesten. Slik er det ikke i dag i store deler av helsetjenesten i Norge. 

SNOMED CT er en internasjonal, standardisert og maskinlesbar helsefaglig terminologi som gir presise faglige beskrivelser. Direktoratet for e-helse anbefaler at SNOMED CT alltid vurderes ved nye anskaffelser eller videreutvikling av e-helseløsninger med behov for terminologi. Helseplattformen er først ute her i Norge med å ta i bruk denne terminologien. 

Over lang tid er det lagt ned et stort arbeid med det som beskrives som en ryddejobb etter 40 år med sprikende digital utvikling. Mona Stedenfeldt i Helseplattformen har ledet dette arbeidet i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse, og hun er en av dem som skal bidra med erfaringene så langt under forskningsseminaret som foregår i Trondheim 27.september. En rekke andre foredragsholdere fra forskning og forvaltning deltar denne dagen som arrangeres i samarbeid med Direktoratet for e-helse. 

Seminaret arrangeres for første gang, og ambisjonen er at dette skal bli et årlig arrangement.

Se hele progammet her