Gjør endringer i styret

Ingvill Kvernmo overtar som styreleder i Helseplattformen AS. Det ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 15. november.

Publisert 15.11.2023

 - Tiden var nå inne for å gjøre endringer i styret for Helseplattformen AS, blant annet fordi det er kommet med flere kommuner på eiersiden og Helseplattformen Main Project er levert. Avtroppende styreleder Helge Garåsen har vært viktig i forberedelsene til og lanseringen av Helseplattformen. Vi er han en stor takk skyldig for hans bidrag. Nå skal nye krefter bidra til at vi lykkes med videre utrulling av løsningen og forbedringsarbeid som er iverksatt, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune og administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF, som representanter for de to største eierne i Helseplattformen AS.

Ingvill Kvernmo kom inn i styret som nestleder under generalforsamling i april 2023. Hun er til daglig direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF.  

Ingvill Kvernmo, styreleder i Helseplattformen AS
Ingvill Kvernmo er ny styreleder i Helseplattformen AS.

I styreendringen ligger det også at styremedlem Olaf Løberg overtar rollen som nestleder. Løberg er til daglig finansdirektør i Trondheim kommune. 

Det ble også gjort andre endringer i styret. Bjørn Gustafsson, direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge RHF, går ut. Han erstattes av Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital HF. I tillegg er kommunedirektør i Hustadvika kommune, Per Sverre Ersvik, nytt styremedlem. 

Første styremøte for det nye styret i Helseplattformen AS er onsdag 29. november. 

​Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og flere midtnorske kommuner. Aksjeselskapet har et eget oppnevnt styre:

  • Ingvill Kvernmo, styreleder
  • Olaf Løberg, nestleder
  • ​​​Terje Gårdsmoen, styremedlem
  • Marit Hermansen, styremedlem
  • Sidsel Nordhagen, styremedlem
  • Tom Christian Martinsen, styremedlem
  • Per Sverre Ersvik, styremedlem
  • Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte
  • Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte
  • Leder i brukerutvalget, Svein-Rune Johannessen, er observatør med talerett

Styreportal