«Go Live» planlagt minutt for minutt

En innføring av nytt journalsystem på et stort sykehus krever møysommelig planlegging. Natt til 12. november gikk alt etter planen. 

Publisert 15.11.2022
​Det er spesielt å være til stede på en slik omlegging. Alt er planlagt lang tid i forveien, og alle vet nøyaktig hva de skal gjøre. Likevel er det så komplisert og omfattende at uforutsette hendelser kan oppstå. 

Marie Fuglesang, seksjonsleder integrasjoner, i et møte for å diskutere fremdriften.

​Over 100 integrasjoner skal testes og bekreftes i orden. Dette er koblinger til andre systemer og til nasjonale løsninger som Kjernejournal og E-resept. 56 applikasjoner i selve Epic-løsningen skal tas i bruk, tilpasset de ulike fagområdene og arbeidsflytene.  

Jevnlige møter dag og natt

Midt på natta tas gamle systemer ned og erstattes med Helseplattformen. Dette skal skje mens det er minst mulig aktivitet på sykehus og i institusjoner.  Fredag klokka 16.00 bekreftet hver av de seks kommunene at de var ferdige med å legge over alle sine pasienter (korttids- og langtidspasienter og brukere) og kliniske data i Helseplattformen. 
Overføring av pasienter pågikk over lang tid ved St. Olavs hospital, og klokka 00.50 natt til lørdag var 713 pasienter lagt inn med alt av klinisk informasjon. 

Klokken 16.30 ble innsjekk gjennomført med alle kommunale innføringsledere samt teknisk personell på kommunesiden for å sjekke at alle nødvendige steg var gjennomført for å kunne starte opp migrering av fysioterapisystemene.  
Klokken 17.30 gjennomførte Helseplattformen innsjekk med både St. Olavs hospital, Norsk Helsenett, Hemit og kommunene for å bekrefte at:

 • Arbeidet med integrasjoner kunne påbegynnes (det som medfører nedetid) 
 • E-meldingsarbeidet kunne begynne for kommunene 
 • Migrering (overflytting av data) fra de øvrige systemene kunne på begynnes (både resterende systemer hos kommuner og St.Olavs hospital) 
 • At arbeidet med å få lagt data på innlagte pasienter over i nytt system var i rute ved St. Olavs hospital 
  Bilde fra St. Olavs hospital under prduksjonssettingen natt til lørdag 12. november.

  Alt som planlagt frem til 03.00

  Klokken 22.00 gjennomførte Helseplattformen og Epic en intern innsjekk for å sikre at alt arbeid med integrasjoner, migrering, e-meldinger og “bedded cutover” - overføring av data for innlagte pasienter - var i rute.  

  Det ble holdt løpende teamsmøter med innføringsteamet ved St.Olavs hospital, og innføringsteam i de seks kommunene. Utfordringer ble løst fortløpende i samarbeid mellom folk ute på avdelingene og brukerstøtte fra Helseplattformen og Epic.

  Fagekspertene fra sykehus og kommuner var på plass. Superbrukerne har en avgjørende rolle for å støtte sine kolleger og varsle om eventuelle feil. 

  Siste innsjekk ble gjennomført i et stort teams-møte klokken 02.30. Ett og ett sjekkpunkt ble gjennomgått og i løpet av et lite kvarter var alle bekreftet gjennomført. 

  Dermed kunne Helseplattformen settes i full drift og gjennombruddet feires klokka 03.00. Som planlagt. 

  Se flere bilder fra produksjonssettingen 12. november. Foto fra St. Olavs hopital, Helseplattformen i Trondheim, Åfjord kommune og Røros kommune.

  ​​